Álláshirdetés – jogi előadó

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége

pályázatot hirdet

Nemzeti Pedagógus Kar – Központi Iroda

jogi előadó

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A megbízás időtartama:

A megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Szerződések készítése. Jogszabálytervezetek véleményezése. A Köztestület képviselete jogi ügyekben. Országos Küldöttgyűlések, elnökségi ülések megszervezése. Jegyzőkönyvvezetés. Választási eljárásokban való segítségnyújtás. Honlapkezelés. Együttműködik a Területi Elnökségekkel, segíti az Országos Elnökség, a bizottságok, és a tagozatok munkáját.

Munkabér:

Bruttó 270.000 Ft

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • jogi szakképzettség
 • kiváló kommunikációs készség, pontosság, terhelhetőség, megbízhatóság, csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett tapasztalat
 • egyetem/jogi diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul a pályázati eljárásban résztvevők számára

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczki János főtitkár nyújt, a +36-30/319-8858-as telefonszámon vagy a fotitkar@nemzetipedkar.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtásának módja:

ŸPostai úton a Nemzeti Pedagógus Kar címére történő megküldésével (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi előadó.

ŸElektronikus úton Szeleczki János főtitkár részére a fotitkar@nemzetipedkar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok közül előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra a jelöltek a személyes elbeszélgetésre. A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

Az álláshirdetés közzétételének ideje: 2018. június 6.