"Kiváló Iskolai Közösségi Szolgálatot végző iskola” díj - 2016

 

A Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium programjának leírása

A mátészalkai IKSZ jó gyakorlat a pedagógiai célok megvalósításában és a pedagógiai kísérésben látszik egyértelműen kiemelkedőnek. A koordinátor, illetve a kollégái a csoportos tevékenységeknél jelen vannak, ha lehet, vagy biztosítják a fogadó intézmények szakembereinek jelenlétét. Így folyamatos lehetősége van a diákoknak a visszacsatolásra, élmények feldolgozására a pedagógusokkal együtt. Olyan tevékenységeket választanak ki, amelyek élményt jelenthetnek a diákok számára. Az IKSZ előzményének tekinthető, hogy Ökoiskola lévén már korábban is vettek részt diákjaik környezetvédelemmel kapcsolatos akciókban, pl. a baktai erdő egy szakaszának a szeméttől való megtisztításában, így amikor a közösségi szolgálatot bevezették, ezen programok is bekerültek az iskolai közösségi szolgálati programba.  Kisvárosi gimnázium lévén pedagógusaik ismerik a település egyéb intézményeinek, illetve a környéken található intézményeknek a munkáját, ezek vezetőit, munkatársait. Velük egyeztetve, személyes beszélgetések során kötöttek először szerződéseket, velük beszélték meg a tapasztalatokat. Így a bevezetés évében bekapcsolódtak diákjaik a családsegítők, a művelődésszervezők, a városi könyvtár munkájába. A törvényben való megjelenés előtt már szervezték és dokumentálták a diákok számára a közösségi szolgálatot. 2013-ben érettségiztek először olyan diákok, akik részei voltak ezeknek a programoknak (Családsegítő: fogyatékosok nappali ellátója, Ópályi: látássérültek, megváltozott munkaképességűek, Biztos kezdet gyerekház, nyári táborok, korrepetálások, stb.). A gimnázium arculatához illesztette a programot, mert nemcsak a tanulmányi munkára helyezi a hangsúlyt, hanem egyéb kiemelt területek is vannak: a környezetvédelem (állatmenhely; a kulturális terület (városi kulturális rendezvények: Fényes Napok, kiállításmegnyitók, színházi találkozók, városi karácsony, városi ünnepségek), ezzel erősítik a lokálpatriotizmusukat is; a szociális érzékenység fejlesztése is kiemelt terület (óvodákban, idősek otthonában, családsegítőkben). Olyan szervezetekkel kötöttek szerződéseket, ahol a mentorokkal tudják tartani a kapcsolatot, ahonnan állandó visszajelzéseket kaphatnak a diákjaik tevékenységéről, ahol odafigyelnek arra, hogy a tanulók az iskolai közösségi szolgálatot hogyan végzik: empátiás, szociális képességeik fejlődjenek, és kialakuljon bennük a közösségért végzet tevékenység öröme. A koordináló tanár teljes óraszámban tanít, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, így elég nagy iskolai leterheltség mellett végzi ezt a munkát. A közösségi szolgálat szervezésében 3 segítője van, akik szintén teljes óraszámban tanító pedagógusok. A munkahelyen eltöltött munkaidőből kapnak órakedvezményt (a 26-32 óra sávban), ami azonban nem fedezi a közösségi szolgálattal kapcsolatos munka időtartamát. Az osztályfőnökök, a kollégák motiválása nehéz, hiszen a közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja többletmunkát jelent számukra, és ez növeli a különben is meglévő leterheltségüket. A koordináló tanár előzetesen tájékozódik a szerződő félről, a közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségéről,. Diákok is kezdeményezhetik a szerződéskötést. Amennyiben lehetőség adódik a közösségi szolgálatra, a koordináló tanár egyeztet a segítőivel és az osztályfőnökökkel. Az osztályfőnökök osztálykeretben, tanórákon kívül beszélnek tanítványaikkal az iskolai közösségi szolgálatról (törvényi háttér, célkitűzések, elvárt magatartás, a tevékenységek körülményei, adminisztráció). Az adott tevékenységgel kapcsolatos információkat továbbítják tanulóiknak. Amennyiben tömeges tevékenységről van szó, a koordináló tanár a 3 segítőjével a helyszínen van, illetve az osztályfőnökök is, ha érdekeltek. Ha a tanuló egyénileg megy a közösségi szolgálatot teljesíteni, akkor tájékoztatja az osztályfőnökét vagy a koordinálót erről. Ekkor egyeztetik, hogy mentor vagy koordinátor tudja-e felügyelni a tevékenységet a fogadó szervezet részéről. Ha vidéki helyszínről van szó (a vidéki tanuló lakóhelyén), akkor a diák oldja meg a közlekedést. Az elvégzett tevékenység tapasztalatairól szintén az osztályfőnök vezetésével beszélnek a tanulók, illetve a koordináló pedagógus tartja a kapcsolatot a szerződő felekkel, a mentorokkal, a diákokkal. Sok visszajelzést kapnak tanulóikról (pl. a Máltai Szeretetszolgálat köszönőlevele). A diákoknak színes, változatos, közösséget erősítő programokat ajánl a koordinátor. Nagyon szeretik tanulók a városi rendezvényeket, ahol nagyon fontos és hasznos jelenlétük a közösségért: apró ajándékokat, zsíros kenyeret, forró teát osztogattak a rászorulóknak, élő szobrokként gyönyörködtették az ünneplő fesztiválozó közönséget, méltóságteljes ünnepi megemlékezések részesei (pl. fáklyatartók), szervezői, idősöket, kisgyerekeket vidítanak fel jelenlétükkel, tisztábbá, szebbé teszik környezetüket. Azok a diákok, akik szépen dolgoznak, igazgatói dicséretben részesülnek. A facebookon szerepelnek diákfotók, az iskolaújságban is szerepet kap a diákok tevékenysége.  A koordináló tanár részt vesz ezeken a rendezvényeken kollégáival, így sok olyan diákkal kerül kapcsolatba, akiket nem tanít, sok olyan diák kerül így közvetlen kapcsolatba egymással, akik egyébként nem is ismerik egymást, ez a családiasságát növeli az iskolának. A diákok megtapasztalják, hogy a közösséget szolgálják, ugyanakkor a személyiségükre ható élményekkel gazdagodhatnak (megdöbbenve mesélték, milyen hamar elfogyott az adomány karácsony előtt, mennyire sok a rászoruló ember, illetve ha egy-egy kulturális rendezvény szervezésében vettek részt, utána elmesélték, milyen hatással volt rájuk pl. a vakokból alakult együttes koncertje).

 

A diákok közvetlen kapcsolatot létesítenek azokkal, akiknek segítséget nyújtanak, így formálódik személyiségük: megismerik a vakok és gyengénlátók, az idősek, az óvodások életét, így alakul a világról alkotott felfogásuk is. Az iskola lehetővé teszi a tevékenységeket az iskolán belül is az Esze Tamás Alapítványon keresztül, melynek szervezésében több közösségi szolgálatnak is számító program is van, de a tanulók egyéb tevékenységekben is részt vesznek, és az alapítvány által biztosított lehetőség csak kisebb hányadát teszik ki a közösségi szolgálatnak. Az iskolai énekkar tagjai akkor kaphatnak tevékenységükért elszámolt órákat, ha az Ádám Jenő Pedagóguskórussal együttműködve a városban és a környező településeken tevékenykednek. Cél a változatosság, hogy a diákok lehetőleg több területen, különböző tevékenységformákat megismerjenek, kipróbáljanak. Vannak azonban olyan diákok, akik folyamatosan egy szervezethez ragaszkodnak; ekkor arra kérik a fogadó intézményt, hogy változatos formákat biztosítsanak (pl. beszélgetés idősekkel, rendezvényszervezés, környezet szebbé tétele stb.) A 9. évfolyam tanulói a szüleikkel együtt az iskolavezetéstől és az osztályfőnököktől tájékoztatást kapnak a kilencedikesek ünnepélyes avatásakor a közösségi szolgálatról is. A tanulók elkezdik a közösségi szolgálat teljesítését már a 9. évfolyamon. A tantestületen belül feladatok közti munkamegosztás érvényesül. Az osztályfőnökök irányítják a tanulókat, figyelmeztetik őket a folyamatos teljesítés fontosságára. Figyelemmel követik a diákok tevékenységét, tájékoztatják a diákokat a lehetőségekről, a törvényi előírásokról, felkészítik a tanulókat a szolgálatra, megbeszélik a tapasztalatokat, adminisztrálják a naplóban, törzslapon és bizonyítványban. A koordinátor tartja a kapcsolatot a szervezetekkel és tájékoztatja a segítőket és osztályfőnököket a lehetőségekről, központilag rögzíti a teljesítéseket. A nyári időszakban is tartja a kapcsolatot a szervezetekkel, diákokkal. Az intézményvezető feladata a szerződések megkötése, a folyamat ellenőrzése. Az iskolai szünetekben több órát is teljesítenek. A diákok ismerik a rájuk vonatkozó szabályokat, hogy hány órát teljesíthetnek egy-egy alkalommal. A tanulók az elvégzett órákról hozzák a koordináló pedagógusnak az igazolásokat, aki a megszerzett órákat az iskolai nyilvántartásban vezeti. Az igazolásokat ezután a koordinátor az iskolai hivatalos gyűjteménybe helyezi. A diák feljegyzi magának, hol, mikor végzett közösségi szolgálatot. Az iskolai nyilvántartáshoz az osztályfőnökök hozzáférnek, így folyamatosan nyomon követhetik a diákok haladását. Vannak olyan rendezvények, ahol akár 50-60 diák is részt vesz (városi, iskolai szervezésű rendezvények). Ezeken az iskolai koordináló pedagógus és a 3 segítője írja össze a résztvevőket, így pontos a lista a résztvevőkről. Az olyan helyeken pedig, ahol csak 1-2 tanuló van egyszerre jelen, a mentorok felügyelik a tevékenységet. A teljesített órákról a nyilvántartás nyomtatott és digitális formában is rendelkezésre áll. A koordináló pedagógus otthon végzi a nyilvántartást, majd pendrive-on is megtalálható nála, az iskolai adminisztrációba is bekerül, az egyik titkárnő rendszeresen menti az adatokat a gépére, és nyomtatott formában is megjeleníti az adatokat. A 12. évfolyam elejére a tanulók többsége már elvégezte az 50 óra szolgálatot, akiknek pedig még hiányzik, azokra jobban odafigyelnek az osztályfőnökök, és ha lehetőség van az önkéntes munkára, akkor elsősorban őket ösztönzik erre. 

 

Tovább Olvasom