A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének közleménye - értékelési mintával

2017-08-25

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége már korábban is többször jelezte a szükségességét annak, hogy az intézményvezetők kapjanak lehetőséget a kiemelkedő munka anyagi elismerésére a pótlékok differenciálásának és a pedagógusok jutalmazásának lehetőségével. A köznevelési törvény 65 §-ának módosítása révén megjelenő differenciálási lehetőséget azonban, ahogyan azt a tervezetnél is kifogásoltuk továbbra sem tartjuk erre megfelelő megoldásnak.

A módosítással megjelenő differenciálási lehetőség számos pedagógust megfoszthat a béremelés korábban jogszabályban garantált részletétől. Szakmai álláspontunk szerint továbbá:

-          negatív munkahelyi klímát eredményezhet, hiszen jutalmazásra csak valakinek az elmarasztalása esetén van lehetőség,

-          károsan hat a jutalom motiváló hatására, és feszültségeket szülhet a nevelőtestületen belül,

-          megszünteti a munkáltatótól és munkahelytől független, jogszabály által biztosított, munkakörhöz kötött garantált illetményt.

Ezen felül az eltérő illetményalap meghatározásához kapcsolódó – az intézményvezető szándékától függetlenül kötelezően előírt, a minősítés, a tanfelügyelet és az önértékelés mellett megalkotandó - újabb értékelési rendszer véleményünk szerint a megadott szempontokkal a pedagógiai munkától idegen, az intézmények számára pedig további súlyos adminisztratív és munkaterhet jelent.

Ahogy korábban is tettük, kérjük a módosítás visszavonását, és a jogszabályok által eddig is leírt, elméletben már létező jutalmazási és differenciálási lehetőségek költségvetési hátterének biztosítását.

Emellett az NPK honlapján közzéteszünk egy mintát, segítséget adva az intézményeknek értékelési rendszerük elkészítéséhez.

http://www.nemzetipedkar.hu/uploads/tudaster/pdf/rt%C3%A9kel%C3%A9si%20rendszer%20minta%20az%20Nkt.%2065.%C2%A7%20(1a)%20bekezd%C3%A9shez.pdf