Meghívó – ONLINE konferencia (nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak jogállásának új törvényi szabályozása)

MEGHÍVÓ

ONLINE SZAKMAI KONFERENCIÁRA

2023. május 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel

– online közvetítéssel és felvételről való megtekintéssel elérhető formában –
Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak jogállásának új törvényi szabályozása – minden amit státustörvényről tudni kell
címmel szakmai fórumot tart.

Témáink:

 • A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvény (státustörvény) személyi és tárgyi hatálya
 • Új, egységes foglalkoztatási státus: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
 • Kivételi szabályok: mikor nem történik meg a jogállásváltozás
 • A létszámfinanszírozás új törvényi keretszabályai
 • A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatása
 • A munka törvénykönyvének hatálya alatt foglalkoztatottak a köznevelési intézményben
 • Az elektronikus ügyintézés a munkáltatói jognyilatkozatok közlése terén
 • A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésének szabályai (pályáztatás, kinevezés, próbaidő)
 • A jogviszony megszüntetésének szabályai (lemondás, felmentés, végkielégítés, elbocsátás)
 • Új jogintézmény: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás
 • A jogviszony jogellenes megszüntetésének egyes jogkövetkezményei: a visszahelyezhetőség
 • Az óvodapedagógusokra, az óraadókra és a vándortanárokra vonatkozó egyes szabályok
 • A köznevelési intézmény igazgatójának feladat- és hatáskörei, különös tekintettel a tankerületi központ által fenntartott intézményekre
 • A besorolás és a bérezés szabályai: új definíciók, a minősítési kötelezettség változása, a havi illetmény és az egyes illetményelemek, a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók után járó többletilletmény, illetménypótlékok és rendszeresen végzett feladatokért járó megbízási díj (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, osztályfőnök)
 • Az eltérített illetmény és a pedagógusok belső teljesítményértékelése
 • A többlettanítási óradíj: az eseti és a tartós helyettesítés
 • A munkaidő és a pihenőidő szabályai: a kötetlen munkaidő korlátozása, az egyes szabadságok és tartamuk
 • A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás szabályai (kiküldetés, átirányítás – a tankerületi központok sajátos helyzete)
 • A Nemzeti Pedagógus Kar új szerepe: szakmai köztestületből szakmai kamara
 • A köznevelési foglalkoztatotti jutalom (korábban a Kjt. hatálya alatt: jubileumi jutalom)
 • Pedagógus-munkakör nem pedagógussal történő betöltése (felsőfokú oktatási intézmény utolsó éves hallgatójának alkalmazása, NOKS-alkalmazott pedagógiai feladatokkal történő megbízása)
 • A továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés új szabálya
 • és amit tisztelt hallgatóink felvetnek, kérdeznek…

Bonus: Az előadás szerkesztett anyaga (*pdf)
A konferencián való részvétel módjai:

 • online eléréssel
 • felvételről való megtekintéssel.

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGeCa90i2jjxkKGQYZVdo7lhWfb1l2xB7QHwtCBvf2HhsKsg/viewform

 

Részvételi díj: 5000 Ft
Fizetés módja: átutalás, a jelentkezés után kapott számla alapján
FONTOS! Az utalásnál a közleménybe rovatba csak a számlán szereplő sorszámot kell beírni, mást nem!
Bankszámlaszám: FÜPI KFT 11702005-21457483-00000000
Az átutalásnak a rendezvény napjáig kell beérkezni, ha még azon a napon kéri az előadást.
A felvétel megtekintésének időpontjai: az előadás utáni napokban (5 nap)

Egyéb információk:
Az előadást követően szakértőnk online formában válaszol a felvetődő kérdésekre.
Kérjük, hogy az előadáson való részvétellel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az intezet@fupi.hu e-mail címre küldje.

Üdvözlettel:
Juhász Ildikó
FÜPI Kft. ügyvezetője