Meghívó – szakmai konferencia (foglalkoztatás)

MEGHÍVÓ

SZAKMAI KONFERENCIÁRA

2023. március 28-án (kedden) 14.00 órai kezdettel
– online közvetítéssel és felvételről való megtekintéssel elérhető formában –
Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő
A foglalkoztatás feltétel- és keretrendszere a köznevelési intézményekben.
A pedagógusok alkalmazásának általános és kivételi szabályai, különös tekintettel a 2023. évi változásokra

címmel előadást tart

Témáink:

A pedagógusok foglalkoztatásának jogi keretei: milyen jogviszony keretében, s milyen feltételekkel lehet pedagógai szakfeladatot ellátni?
A pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás általános és a kivételi szabályai a nemzeti köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében, avagy hogyan lehetséges a munkakör jogszerű keretek közötti betöltése?
Milyen lehetőségei vannak a megfelelő szakképzettség és végzettség nélküli szakemberek alkalmazásának az óvodákban, iskolákban?
Hogyan kerülhet sor a nyugdíjas pedagógusok alkalmazására a nevelési-oktatási intézményekben a veszélyhelyzeti szabályozás keretei között?
A pedagógusok besorolásának problematikája a törvényi és rendeleti szabályozók tükrében (szakmai gyakorlati idő, illetményalap megállapításához alapul vehető végzettség stb.) – az 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a Kjt. relációja, továbbá a bíróságok ítélkezési gyakorlata
Az ágazati foglalkoztatási tárgyú munkajogi szabályok újdonságai, különös tekintettel az azonnali hatályú munkáltatói felmondás átmeneti szabályára
A foglalkoztatás jogának forrásai a jogszabályok és az alanyi jogforrások terén (munkajogi jogforrások sajátos hierarchiája)
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS) és az egyéb munkakörben foglalkoztatottak alkalmazása, besorolása
A pedagógusok előmeneteli rendszere és a Kjt. viszonya
Hogyan készítsük el a munkaköri leírásokat?
Mit kell tudni a munkaidő-nyilvántartásról?
Mit vizsgál a munkaügyi hatóság, milyen szankciók alkalmazhatóak?
Az állandó pedagógus helyettesítési rendszer működtetése és az állami intézményfenntartó munkaerő-gazdálkodási szisztémája
A megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó foglalkoztatási szabályok (Kjt., Mt.,)
Az óraadók és a munkaszerződés, kinevezés alapján foglalkoztatottak jogviszonyának különbözőségei
és amit tisztelt hallgatóink felvetnek, kérdeznek…
Bonus: Az előadás szerkesztett anyaga (*pdf)

A konferencián való részvétel módjai:
online eléréssel – az előadással azonos időben
felvételről való megtekintéssel- az előadás után

 

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/jzdcRtoUUzSYgnQ48

Részvételi díj: 5000 Ft
Fizetés módja: átutalás, a jelentkezés után kapott számla alapján

FONTOS! Az utalásnál a közleménybe rovatba csak a számlán szereplő sorszámot kell beírni, mást nem!
Bankszámlaszám: FÜPI KFT 11702005-21457483-00000000
Az átutalásnak a rendezvény napjáig kell beérkezni, ha még azon a napon kéri az előadást.
A felvétel megtekintésének időpontjai: az előadás utáni napokban (5 nap)

Egyéb információk:
Az előadást követően szakértőnk online formában válaszol a felvetődő kérdésekre.
Kérjük, hogy az előadáson való részvétellel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az intezet@fupi.hu e-mail címre küldje.