Beszámoló / Alapfokú művészetoktatás ONLINE szakmai tagozati konferencia

ÖSSZEFOGLALÓ

az Alapfokú Művészetoktatás szakmai tagozat
„Zeneterápia az oktatáson innen és túl”
című konferenciájáról

2022. november 23.

Az előadások az alábbi linken nézhetőek vissza:
https://youtube.com/playlist?list=PL9hlhceOEzLIS757ALFXDt_KB1HuOvcP9

 

A konferencia témájának kiválasztásában szerepe volt annak, hogy a művészetpedagógusok évről évre egyre több sajátos nevelési igényű, vagy tanulási, magatartási, pszichés problémákkal küzdő tanulóval találkoznak. Az alapfokú művészetoktatás Alapprogramja keretet biztosít a pedagógusok, a tanulók differenciált tevékenységéhez. Az alapfokú művészeti iskola jelentős esélyteremtő szerepet vállal a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás csökkentésében, az integráció támogatásában, a tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében.

A zene, illetve a zeneterápia egyes területei és módszerei jó eszközök lehetnek az említett problémák kezelésére, és segítséget adhatnak az Alapprogramban meghatározott célok megvalósításához. Nekünk, művészeti iskolában tanító pedagógusoknak nem csak a hangszer használatának elsajátíttatása és az elmélet megtanítása a feladatunk, hanem nevelnünk és segítenünk is kell az arra rászoruló növendékeinket fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken. Ehhez kaphattunk segítséget és megerősítést a konferencia előadóitól.

A konferencia elején a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter mondott köszöntőt.

Az első előadó dr. Dalos Margit rezidens orvos, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet munkatársa. Kisgyermek korában kezdett zenét tanulni, kimagasló színvonalon hegedül. Orvosi tanulmányai során érdeklődése a zeneterápia felé fordult, e témában végzett kutatásai által vált összekötő kapoccsá a zeneterápia és az orvostudomány között.

Második előadó Eckhardt Fanni zeneterapeuta, zenepedagógus. Az Országos Mozgásszervi Intézet – OORI munkatársa, ahol elsősorban stroke-on átesett, illetve agysérülést szenvedett felnőttekkel foglalkozik. Társvezetője a Hangadó Énekegyüttesnek, afáziával élő személyekből álló kórusnak. Alapítója a Kiskomp kreatív zenei műhelynek, valamint a kórusimprovizációban, összművészeti projektekben és közösségi zeneszerzésben jártas Soharóza Kórus-társulat tagja. Gyakorlati példákon keresztül mutatta be a zeneterapeuta munkáját, annak eredményességét.

Harmadik előadó Cselenák Zsolt, zeneterapeuta, zeneszerző. Zeneterápiás munkája során ADHD-s, autista, sajátos nevelési igényű és érzelmileg elhanyagolt gyerekekkel, valamint agysérült, baleseti sérült és stroke beteg felnőttekkel dolgozik, emellett addiktológiai betegekkel és zeneterápiás szemléletű zongoraoktatás lehetőségeivel is foglalkozott. Jelenleg az Országos Mozgásszervi Intézet – OORI és a budapesti Nyitott Világ Fejlesztő Iskola munkatársa, valamint óraadó a Szent Miklós Általános Iskolában. A zeneterápia által alkalmazott módszerek sokszínűségéről, alkalmazási területeiről beszélt.

Kiss Zoltánt, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének tagja zárta a konferenciát.

A téma aktualitása, eredményessége, a jelentkezők magas létszáma is mind-mind azt igazolja, hogy a művészetoktatásban dolgozó pedagógusoknak fontos küldetése van. Ebben az értékválsággal küzdő világban fontos, hogy tudatában legyünk hivatásunk fontosságának.