GYIK

Jogosult vagyok részt venni a választás folyamatában?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/A. § (1) pontja értelmében minden olyan kolléga jogosult erre, aki állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyú foglalkoztatott.
Továbbá a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 47. § (3) pontja alapján az állami szakképző intézmény oktatója az Nkt.-ban meghatározottak szerint a Nemzeti Pedagógus Kar tagja.

Feladatellátási helyem és lakóhelyem nem egy megyéhez tartozik. Melyik választókerülethez tartozom?
A Nemzeti Pedagógus Kar -Választási szabályzatának 3.2. pontja értelmében a választójogosult abban a választókerületben választó és választható, amelyben annak a köznevelési intézménynek a székhelye van, ami a választójogosult közalkalmazotti kinevezési okiratában szerepel. A 3.3 pont alapján a választójogosult megyei vagy fővárosi választókerülethez tartozhat (19 megye és főváros).

A regisztrációm sikertelen hibás adat megadása miatt. Mi a teendőm?
A Nemzeti Pedagógus Kar -Választási szabályzatának 8. pontja értelmében a feliratkozás során a rendszer elektronikus úton adategyezőségi ellenőrzést végez. Amennyiben megadott adatai nem egyeznek meg a KIR/SZIR rendszerben lévő adataival, adatainak egyeztetése érdekében minden esetben a munkáltatójához fordulhat.

Jelöltként szeretnék indulni. Milyen dokumentumok feltöltése szükséges ehhez?
A Nemzeti Pedagógus Kar -Választási szabályzatának 5. pontja alapján a választójogosult a választás központi honlapján, az erre szolgáló menüpontban kérheti jelöltként való nyilvántartásba vételét. A jelöltet a Választási Bizottság veszi nyilvántartásba, ha fényképet, maximum 2 oldal terjedelmű önéletrajzot, és egy maximum 3000 karakteres, az NPK szerepével kapcsolatos szakmai célkitűzéseket tartalmazó bemutatkozó anyagot feltölt.

A felületen szavazás céljából (vagy céljából is) regisztráltam. Mennyi szavazattal rendelkezem?
A Nemzeti Pedagógus Kar -Választási szabályzatának 6. pontja értelmében a választás központi honlapján a választójogosult legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum az adott választókerületben kiosztható. A megszerezhető mandátumok számát a Választási Bizottság 2/2021/VB (I. 20.) számú határozata rögzíti (lásd – „Bizottsági határozatok” fül). Szavazás céljából a honlapon található választási felületre csak egyszeri alkalommal tud belépni! 

További hasznos információkat, elérhetőségeket találhat a Nemzeti Pedagógus Kar – Választási útmutatójában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintva:
X17698_NPK_leporello_ver2 (nemzetipedkar.hu)