Gondolatok az óvodák újra nyitásával kapcsolatosan

Hiányoztok gyerekek! A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet kezdetén ezt írtuk ki sokan az óvodák ablakába.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően az óvodákban is megvalósult az on-line fejlesztés.

A tervezett járványügyi intézkedések ismeretében, az óvodákra vonatkozóan, az ország egész területén, a Kormány és az óvodák fenntartóinak felelőssége a járvány további terjedésének megelőzéséhez szükséges intézményi, tárgyi- és humánerőforrások, a szervezeti és információs rendszer feltételeinek biztosítása.

Mindezek alapján került sor az elmúlt időszakban ügyeletes óvodák kijelölésére, illetve a szülői igények számának emelkedésével párhuzamosan az ügyeleti feladatot ellátó óvodák számának növelésére.

Május 20-án Dr. Maruzsa Zoltán a köznevelésért felelős államtitkár úr bejelentette, hogy május 25-étől kinyithatnak a főváros területén kívül működő, majd június 2-ától a fővárosi bölcsődék és óvodák a veszélyhelyzet előtti működési rend szerint. Örülünk, hiszen vártuk, hogy újra lássuk gyermekeink mosolyát, vége legyen a karanténnak, a bizonytalanságnak. Ezzel együtt fel kell készülnünk a gyermekek fogadására.  

Óvodavezetőként most bizony ismét nagy felelősség van a vállunkon!

Pár nap alatt egyeztetni a fenntartóval, felmérni a szülői igényeket, megrendelni az étkezést, kialakítani az optimális munkarendet, ismételten fertőtleníteni az óvoda eszközeit, bútorait.  Sok óvodában, ahol elindult az előrehozott nyári karbantartás, egyéb szervezési feladatokat is igényel az újranyitás.

Mit tehetünk mi, intézményvezetők, óvodában dolgozók, hogy minél zökkenő mentesebb legyen az újrakezdés?

Ajánlatos egy átmeneti házirendet készíteni, mely rövid pontokba szedi a dolgozók, szülők jogait, kötelességét. Természetesen figyelembe kell venni a korlátozások enyhítésére tett intézkedéseket, valamint a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet útmutatásait, a rendelet alapján kiadott új járványügyi szabályokat.

Ne felejtsük, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség módja is megváltozik május 25-étől!

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/50357ca828320bb3d8feaa4f5fea79fd830ab300/megtekintes

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol?fbclid=IwAR1QCgmGviQ1Q7y80XvzvDpVQYjX-wKKvhbofo3scd

Tudjuk, hogy az újranyitás lehetősége minden családra vonatkozik, de nem kötelező érvényű, ezért célszerűbb lenne, ha fokozatosan jönnének a gyermekek az óvodába. Ehhez az otthon lévő édesanyákat győzzük meg, kérjük segítségüket az újrakezdésben. Tehetjük szélesebb időintervallumra a gyermekek érkezését, hazavitelét.

A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében lehetőleg azok a gyermekek vegyék igénybe a délutáni pihenést, akiknél a felügyelet nem megoldható. Így elkerülhető lenne az ágyak egymás melletti zsúfolt elhelyezése.

A szülőkkel való személyes kapcsolattartás minél kevesebb legyen, éljük továbbra is az on-line lehetőségekkel. A változásokról folyamatosan nyújtsunk tájékoztatást. Mindenkivel legyünk türelmesek, megértőek, intézkedéseink a gyermekek, önmagunk védelme érdekében történjék. Fontos, hogy az épületbe ne jöjjenek be a kísérők, mert a levegő, tárgyak, valamennyi eszköz vírushordozó lehet. Csak a legszükségesebb tárgyak kerüljenek be az intézménybe, ezeket amennyire lehet, fertőtlenítsük le. (pl. alvós játék, pizsama, stb.)  Sajnálatos, de most ajánlatos a puszi, simogatás, ölelés, egyéb közvetlen érintkezési forma mellőzése. Helyettes dicsérjünk, meséljünk, beszélgessünk sokat gyermekeinkkel.

Folyamatosan biztosítsuk az alapos fertőtlenítéshez szükséges eszközöket. Ehhez kérjük a fenntartó anyagi támogatását, hiszen a költségvetésben ezt nem tudtuk betervezni. Fontosnak tartjuk a fertőtlenítések pontos vezetését, a megtett egészségügyi intézkedések adminisztrálását. Vegyük fel a kapcsolatot a védőnőkkel, kérjük a tanácsukat, a tisztasági szűrést, egészségügyi szakemberek bevonásával akár konzultációt is szervezhetünk az egészségvédelemmel kapcsolatosan. A következő hetekben egy egészséges életmóddal kapcsolatos projektet is megszervezhetünk a gyermekek számára. Fokozottan ügyeljünk az egészségügyi szokások betartására, ellenőrizzük a gyakorlati megvalósítást. Mindannyiunk érdekében elvárható a felelős viselkedés, ezért csak egészséges gyermek és felnőtt legyen az intézménybe.

Mivel a jelenlegi helyzetben nem kötelező az óvodai ellátás igénybe vétele a szülők részéről, a gyermekek hiányzását a betegség és egyéb indok esetén is tekintsük igazoltnak.

Az udvari élet kiemelt fontosságú lesz az elkövetkezendő időszakban. Az udvari játéktevékenységek tartalmi és módszertani vonatkozását érdemes felfrissíteni, fejleszteni, az eszközöket folyamatosan fertőtleníteni. Minél többet tartózkodjunk a szabadban, szellőztessünk sokat, biztosítsunk változatos mozgáslehetőséget.

A koronavírus miatti megbetegedések száma hivatalos adatok szerint csökkent, ennek ellenére az elkövetkezendő időszakban nem javasoljuk az iskolába menők hagyományos búcsúsztatását, és hasonlóan nem ajánlott az elmaradt rendezvények pótlása sem ebben a nevelési évben. Ez természetesen nem zárja ki a meghitt körülmények között történő elköszönést, melynek időpontja augusztus 31-ig bármely időpontra kitűzhető.

A veszélyeztetett korosztályba tartózó, valamint a krónikus betegségben szenvedő dolgozókra különös tekintettel figyeljünk, amennyiben megoldható, ne foglalkozzanak közvetlenül a gyermekekkel. Végezhetnek adminisztrációs, szervezési, tervezési feladatokat, de segíthetnek a leltározásban is. 

Két hét nyári zárást javasol a fenntartók számára a Kormány, melyet az óvodapedagógusok fennmaradó szabadságának kiadására, az esetleges nyári karbantartások érdekében, a következő nevelési év indítása előtt (július végén, augusztus elején) mindenképpen érdemes és ki is kell használni, hiszen szeptembertől szinte lehetetlen kiadni az óvodapedagógusok megmaradt több napos szabadságát.

Vigyázzunk egymásra! Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Nagyné Szabó Etelka                         Smizsánszkyné Marján Ida                           Márkus Lászlóné
országos elnökségi tag                        óvodai tagozat elnöke                   óvodai tagozat elnökhelyettese

Nemzeti Pedagógus Kar                     Nemzeti Pedagógus Kar                         Nemzeti Pedagógus Kar

 

http://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2020/05/gondolatok-az-ovodak-ujranyitasaval-kapcsolatosan.pdf