TANULMÁNYI VERSENYEK – A Nemzeti Pedagógus Kar Ember és Természet tagozatának kérése

A Nemzeti Pedagógus Kar a 2014 évi megalakulásától kezdve szorgalmazza, hogy a tanulmányi versenyek rendszerét át kell tekinteni és meg kell határozni, hogy felmenő rendszerben melyek legyenek azok a tantárgyankénti országos rendszerű versenyek, amelyek a tanulók számára a helyi fordulóktól kezdve az országos döntőkig ingyenes részvételt biztosítanak a nevezéstől, az utazáson át, a felmerülő szállás és étkezési költségig. Ez sajnos azóta sem történt meg, és a tanév rendje rendeletben továbbra is csak az OKTV az, amelyre biztosítottak a feltételek. Ez azt eredményezi, hogy a szegényebb családok gyermekei véleményünk szerint nem kapják meg ugyanazt az esélyt, hiszen nem garantált számukra a részvétel fedezete. Kétségtelen, hogy vannak olyan tankerületek, amelyek részben támogatnak más versenyeket is, de mégis azt gondoljuk, hogy hosszabb távon sokkal biztonságosabb és tervezhetőbb körülményeket kell kialakítani.

Ehhez az általános kérésünkhöz csatlakozott a Nemzeti Pedagógus Kar Ember és természet tagozata, amely az augusztus végi konferenciáján a következő kérést fogalmazta meg, és kérte, hogy juttassuk el az EMMI Oktatási Államtitkárságához.

A Nemzeti Pedagógus Kar Ember és természet tagozatának kérése

Vitathatatlan, hogy a 21. század emberének a személyes önmegvalósításához, fejlődéséhez, boldogulásához szüksége van az alapvető kompetenciákra a természet- és műszaki tudományok terén.

A biológia, kémia és fizika tantárgyak megszerettetésében, eredményes oktatásában nagy szerepe van a különböző tanulmányi versenyeknek. Hazánkban több évtizede kerülnek megrendezésre a következő, hagyományos természettudományi versenyek:

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny (27 éves)

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny (37 éves)

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny (29 éves)

Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny (50 éves)

Kaán Károly XXV. Országos Természet- és Környezetismereti verseny (26 éves)

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny (28 éves)

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny (40 éves)

2006-ig az illetékes minisztériumok szakmailag, anyagilag támogatták ezeket a versenyeket. Jelenleg a Nemzeti Tehetség Programban lehet pályázni a versenyek megrendezésére.  A pályázati pénz azonban évről évre változik, s az elnyert összegek nem fedezik a tényleges költségeket. Így egyre nehezebb helyzetben vannak a versenyt szervező, lelkes kollégák és a nevezni akaró intézmények és tanulók.

A tehetséggondozás klasszikus területei, eszközei ezek a versenyek. Kiváló lehetőség a tehetségek felkutatására, hiszen minden olyan diák jelentkezik ezekre, aki érdeklődik a fizika, kémia és biológia iránt, s közöttük ott rejlenek az igazi, nagy tehetségek is. Itt több ezer gyermekről van szó. Mindegyik verseny 3 fordulós, az első fordulóban tehát minden olyan általános és középiskolai tanuló elindul, aki egy kicsit is szereti a természettudományokat. Ezt érdemes kihasználni!

A versenyek komplexek, hiszen a tananyagon túl kísérleteznek, terepgyakorlatokon vesznek részt, valamint előadásokat tartanak a diákok, melyekben bemutatják kutatómunkájukat. Olyan kompetenciákat fejlesztenek, amelyek nem csak a későbbi tanulmányaik során, hanem a mindennapi életben, a munka világában is szükségesek, így az innovatív gondolkodás, csoportmunkában való tevékenykedés, szociális kompetencia, kommunikációs készségek, környezettudatosság, egészséges életmódra való igény.

Az EMMI tanulmányi területen jelenleg csak azt OKTV-ket támogatja. Érhetetlen, hogy ezeket a versenyeket, amelyek az OKTV „előszobáinak” számítnak, miért nem. Hiszen egy jó „hermanosból” lesz a sikeres „kitaibeles”, s belőle az OKTV döntős. S belőle majd kiváló orvos, agykutató, és így tovább. Ez a tapasztalatunk évtizedek óta. S ez egyben bizonyítja, hogy szakmailag színvonalas versenyekről van szó. Véleményünk szerint, ha azt szeretnénk, hogy a jövőben is legyenek kiváló, innovatív, hozzáértő természettudósaink, orvosaink, mérnökeink, ez a pénz a legjobb befektetés egy ország számára.

A Nemzeti Pedagógus Kar Ember és természet szakmai tagozatának kérése, hogy a minisztérium a jövő tanévtől kezdve támogassa szakmailag és anyagilag egyaránt ezeket a nagy hagyományokkal rendelkező természettudományos versenyeket. Ismét legyen méltó helye a versenyek rangsorában a fent említett fizika, kémia és biológia megmérettetéseknek, s a szervezőknek ne a pénz előkerítésére kelljen energiát fordítani, hanem továbbra is a színvonalas szakmai munkára.

 

Budapest, 2017. augusztus 29.

NPK Ember és természet szakmai tagozat