A Nemzeti Pedagógus Kar – Országos Elnökségének tájékoztatója a 2024. évi béremelésről

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

A béremelés bejelentése óta különböző fórumokon egészen eltérő várakozások jelentek meg. Vannak, akik úgy gondolták, hogy mindenkire egységesen vonatkozik a 32,2%-os béremelés. Mások pedig úgy értelmezték, hogy aki eléri az egyes fokozatokon belüli minimumot, annak nem is emelkedik az alapbére.

A béremelés miatt a rendelet megváltoztatja a törvényi alsó határokat.

Fokozat Jelenlegi bér alsó határa Jövőbeli bér alsó határa Változás mértéke (%)
Gyakornok 400 000 528 800 32,2
Pedagógus I. 410 000 538 000 31,2
Pedagógus II. 430 000 555 000 29
Mester 520 000 630 000 21,1
Kutató 640 000 750 000 17,2

Ezzel együtt minden fokozatnál ugyanilyen százalékkal emelkedik az egyes pedagógusok pótlék nélküli alapbére. Tudható az is, hogy a munkakör ellátásához szükséges egyetemi végzettséggel rendelkezők további 2%-os emelést kapnak. Továbbá a leginkább érintett hiányszakokat betöltők (matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret, digitális kultúra), amennyiben van ilyen végzettségük és tanítják is az adott tárgyat még 4%-os emelésre számíthatnak. A további részletek nélkül készítettünk egy táblázatot a jelenlegi információk alapján, néhány konkrét bér alapján, a 2024. január 1-től várható új bérekről. Ebből egyértelműen látható, hogy valóban mindenki jól érzékelhető alapbéremelést kap. A táblázat második oszlopában a 2023. évi novemberi tényleges bér szerepel, amely a második sorban írt feltételek mellett különbözőképpen emelkedhet.

2024.01. havi bér
Fokozat 2023.11. havi bér minimum

(nincs egyetem, és hiányszak)

egyetemi végzettséggel (+2%) hiányterület miatt (+4%) egyetem és

hiányterület miatt

(2%+4%)

Gyakornok 400 000 528 800
Gyakornok 400 000 539 376
Gyakornok 400 000 549 952
Gyakornok 400 000 560 951
Pedagógus I. 410 000 538 000
Pedagógus I. 410 000 548 760
Pedagógus I. 410 000 559 520
Pedagógus I. 410 000 570 710
Pedagógus I. 450 000 590 400
Pedagógus I. 450 000 602 208
Pedagógus I. 450 000 614 016
Pedagógus I. 450 000 614 016
Pedagógus II. 430 000 555 000
Pedagógus II. 430 000 566 100
Pedagógus II. 430 000 577 200
Pedagógus II. 430 000 588 744
Pedagógus II. 480 000 619 680
Pedagógus II. 480 000 632 073
Pedagógus II. 480 000 644 467
Pedagógus II. 480 000 657 356
Mesterpedagógus 520 000 630 000
Mesterpedagógus 520 000 642 600
Mesterpedagógus 520 000 655 200
Mesterpedagógus 520 000 668 304
Mesterpedagógus 590 000 715 080
Mesterpedagógus 590 000 729 381
Mesterpedagógus 590 000 743683
Mesterpedagógus 590 000 758556
Kutatótanár 640 000 750 000
Kutatótanár 640 000 765 000
Kutatótanár 640 000 780 000
Kutatótanár 640 000 795 600
Kutatótanár 690 000 808 680
Kutatótanár 690 000 824 853
Kutatótanár 690 000 841 027
Kutatótanár 690 000 857847

Belátjuk, hogy az idő rövidsége, valamint a szándék, hogy a lehető leggyorsabban jussanak hozzá a pedagógusok az emelt bérhez, gyors központi döntést igényelt. Az új életpálya törvény bérmegállapításai közül elfogadjuk a tervezetben megjelenő két szempont figyelembevételét. Nyilvánvaló, mindig is vitákat fog szülni, hogy melyik szempont milyen mértékben érvényesüljön. Hosszabb távon a differenciálási szempontoknak az intézmények által kidolgozott és helyben egyeztetett, átlátható módon való érvényesülését támogatjuk. Így a helyi érdekek érvényesülhetnek majd. Emiatt a későbbiek során véleményünk szerint az intézményeknek lehetőséget kell kapni, hogy a saját szempontjaik alapján is differenciálhassanak.

Tudjuk, hogy a januári béremelés alapja a 2023. évi diplomás átlagbér. Az NPK folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy a pedagógusbéreket egy adott társadalmi standardhoz kell kötni. Véleményünk szerint a diplomás átlagbér ezek közül a legalkalmasabb. Hiszen a pedagóguspálya alapvetően a diplomás pályákkal van versenyhelyzetben. Már a mostani béremelésnél is látható, hogy a 2013-as minimálbérhez rögzített bérekhez képest ez kedvezőbb helyzetet jelent. A 2023. évi diplomás átlagbér végső adata február végén várható. Ekkor újra meg kell vizsgálni, hogy emiatt szükséges-e korrigálni a mostani béreket, hogy teljesüljön az EFOP+-ban tett vállalás.

Fontosnak tartjuk azt is kiemelni, hogy mivel a pótlékok és a túlóra is a gyakornoki bérhez igazodnak, az új életpályát szabályozó törvény szerint, így a fix pótlékok mértéke és a túlóra díja is 32,2%-kal emelkedik. A sávos pótlékoknál is törekedni kell az értékük megőrzésére. Így nem fordulhat elő az, ami számos korábbi béremelésnél megtörtént, hogy a többletfeladatokat ellátóknak kevésbé emelkedik a fizetése.

Megnyugtató, hogy a szakképzésben dolgozó kollégáink is hasonló béremelésben részesülnek a fenntartó minisztérium egyértelmű nyilatkozata szerint.