A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének közleménye – értékelési mintával

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének közleménye – értékelési mintával

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége már korábban is többször jelezte a szükségességét annak, hogy az intézményvezetők kapjanak lehetőséget a kiemelkedő munka anyagi elismerésére a pótlékok differenciálásának és a pedagógusok jutalmazásának lehetőségével. A köznevelési törvény 65 §-ának módosítása révén megjelenő differenciálási lehetőséget azonban, ahogyan azt a tervezetnél is kifogásoltuk továbbra sem tartjuk erre megfelelő megoldásnak.

 

A módosítással megjelenő differenciálási lehetőség számos pedagógust megfoszthat a béremelés korábban jogszabályban garantált részletétől. Szakmai álláspontunk szerint továbbá:

–  negatív munkahelyi klímát eredményezhet, hiszen jutalmazásra csak valakinek az elmarasztalása esetén van lehetőség,

–  károsan hat a jutalom motiváló hatására, és feszültségeket szülhet a nevelőtestületen belül,

–  megszünteti a munkáltatótól és munkahelytől független, jogszabály által biztosított, munkakörhöz kötött garantált illetményt.

Ezen felül az eltérő illetményalap meghatározásához kapcsolódó – az intézményvezető szándékától függetlenül kötelezően előírt, a minősítés, a tanfelügyelet és az önértékelés mellett megalkotandó – újabb értékelési rendszer véleményünk szerint a megadott szempontokkal a pedagógiai munkától idegen, az intézmények számára pedig további súlyos adminisztratív és munkaterhet jelent.

Ahogy korábban is tettük, kérjük a módosítás visszavonását, és a jogszabályok által eddig is leírt, elméletben már létező jutalmazási és differenciálási lehetőségek költségvetési hátterének biztosítását.

Emellett az NPK honlapján közzéteszünk egy mintát, segítséget adva az intézményeknek értékelési rendszerük elkészítéséhez.

Értékelési rendszer minta az Nkt. 65.§ (1a) bekezdéshez.pdf