A pedagógus illetmény és a vezetői pótlék számítására vonatkozó, 2020. július 1-től érvényes szabályok helyes értelmezése

Mint ismeretes, 2020. július 1-től új bérelem, az ágazati szakmai bérpótlék kerül bevezetésre minden pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó alkalmazott számára, továbbá változik a legtöbb vezetői pótlék kiszámításának módja. Több olyan jelzés jutott el hozzánk, miszerint az erre vonatkozó jogszabályok (326/2013. Korm. rendelet 16.§ és 27/A.§) értelmezése körül kialakult némi értelmezési probléma. Ennek tisztázásához szeretnénk hozzájárulni ezzel a tájékoztatóval, melynek tartalmát az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságával egyeztettük.

 

  1. Az ágazati szakmai pótlékra mindenki jogosult, aki a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozik, vagyis a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak.
  2. Az új pótlék összege a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetmény 10%-a.
  3. A rendelet 16.§ (5a) bekezdése szerint számított intézményvezetői pótlék számításakor a pótlékalap az Nkt. 8. mellékletét is figyelembe véve az illetményalappal azonos.
  4. Az intézményvezetői pótlék nem lehet kevesebb, mint az illetményalapnak a rendelet 16.§ (5a) bekezdés a)-g) pontjaiban meghatározott százaléka. A számításhoz csak az illetményalapot, a gyermek-tanulói létszámot és a rendeletben az adott létszámhoz rendelt százalékot kell figyelembe venni, semmi mást.
  5. Az intézményvezető-helyettesnek nem az intézményvezető fentiek szerint meghatározott pótlékának fele jár, hanem a saját illetményalapját figyelembe véve a fentiek szerint megállapított összeg 50%-a.
  6. Ugyanez a helyzet az intézményegységvezető és a tagintézményvezető esetében azzal a különbséggel, hogy nem a teljes intézmény, hanem az általuk vezetett intézményegység vagy tagintézmény létszámát kell figyelembe venni.
  7. A pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője esetében a költségvetési törvényben az átlagbéralapú támogatás megállapítása szerint meghatározott számított létszám alapján kell elvégezni a kalkulációt.
  8. Az intézményegységvezető-helyettesek és tagintézményvezető-helyettesek pótlékának számítása nem változik.

Álláspontunk szerint minden más számítási mód, amely a fentiek szerint megállapított pótlékoknál alacsonyabb összegű pótlékot állapít meg, a jogszabállyal ellentétes.

 

Budapest, 2020. június 11.

Tisztelettel,

Nemzeti Pedagógus Kar

Országos Elnöksége