Adatvédelmi ismeretek a köznevelési intézményekben promóció 2019. december

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Kedves Kolléga!

A Független Pedagógiai Intézetben 2018 szeptemberében indítottuk el – azt az immár hat sikeres kurzust megért – 16 órás képzésünket, mely a GDPR által előírtak alapján valamennyi köznevelési intézményben kötelezően megbízandó adatvédelmi tisztviselők (DPO) számára nyújtott elméleti és gyakorlati ismereteket beható jogszabály-értelmezéssel és számos jogeset-elemzéssel összekapcsolva. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egyre nagyobb szükség van egy olyan képzés iránt, mely nem csak az adatvédelmi tisztviselők, hanem az intézményi adatkezelésben fokozott felelősséggel résztvevők, így az intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, óvodatitkárok és iskolatitkárok, rendszergazdák, sőt az intézményt fenntartók számára is hasznos információkkal, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal szolgál. Ennek megfelelően a DPO-képzést tematikailag kibővítetten, új elnevezéssel indítjuk útnak a 2019/2020. tanévtől: Adatvédelmi ismeretek a köznevelési intézményekben a GDPR és az ágazati adatvédelmi jogszabályi előírások alapján”.   

 

A képzés tematikájának részét képezik azok az új adatkezelési szabályok, amelyek a 2019/2020. tanévben kerülnek alkalmazásra a köznevelési intézményekben. Különösen fontos része a képzés tananyagának a 2021-ben esedékes adatvédelmi hatósági ellenőrzés vizsgálati tárgyai és módszertana.     

A képzés ára: 40.000 Ft+ÁFA.

A két kontaktnapból álló képzésen – mely nem akkreditált –, jól használható segédanyagokat, így szabályzatmintát is kapnak a résztvevők, akik „élesben” is kipróbálhatják ismeretszerzésük hatékonyságát.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás birtokában hallgatóink adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására elméleti ismeretekkel felvértezve vállalkozhatnak bármely magyarországi köznevelési intézményben.    

A képzés időpontjai:   2019. december 6. (péntek) 9.00-16.30h

  1. december 13. (péntek) 9.00-16.30h

 A képzés helyszíne: 1027 Budapest, II. ker. Frankel Leó út 6.

 

Jelentkezés a képzésre: http://www.fupi.hu/jelentkezes/gdpr_201912

Előadók: Dr. Klausmann Kornél, Kozák András

 A képzésen   max. 25 fő vehet részt.

Tematika:

Ssz. Téma Előadó: Képzési óra:
Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról    

Kozák A. 1 ó
A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői Kozák A. 1 ó
Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe Kozák A. 2 ó
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban) Dr. Klausmann K. 2 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései Kozák A. 1 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás Kozák A. 2 ó
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.

Az adatvédelmi tisztviselő, mint kapcsolattartó pont    

Dr. Klausmann K. 1 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó

 

Üdvözlettel:

Juhász Ildikó

FÜPI Kft. ügyvezetője