Az NPK állásfoglalása a pedagógusok illetményekről + kiegészítő adatok

 Az NPK állásfoglalása a pedagógus illetményekről

 Az NPK Országos Küldöttgyűlése és Elnöksége többször kifejtette, kiemelten fontosnak tartja, hogy a több lépcsőben megvalósult pedagógus béremelés eredményei tartósan megmaradjanak, fontos eszközként hozzájárulva a pedagógus pálya megbecsültségéhez.

            Ezt az elvet veszélyeztetve érezzük. A pedagógus bérek a korábbinál jóval magasabbak, de nem arányosak a feladatokkal, és a garantált bérminimum körüli kezdő bérek nem teszik vonzóvá a pedagógus pályát. Az eredeti cél megvalósítását a következő lépésekkel tartjuk megvalósíthatónak:

 1. A szeptembertől érvényes differenciálási lehetőség helyett az utolsó béremelés-részlet eredeti tervek szerinti, határozatlan idejű biztosítása minden pedagógus számára.
 2. A törvényben eredetileg rögzített garantált illetmény visszaállítása, a negatív eltérítés megszüntetése.
 3. A valódi differenciálás lehetőségének biztosítása erre a célra szánt keretből, és a pótlékok differenciálását szolgáló források garantálása.
 4. Az anyagi motiváció (jutalmazás, kafetéria) forrásának biztosítása az állami és önkormányzati intézményekben.
 5. A költségvetésben meghatározott vetítési alap inflációkövető emelése a 2014 óta eltelt időszak, majd automatikusan az előző év adatai alapján.
 6. A vetítési alap évenkénti újratárgyalása és lehetőség szerinti emelése.
 7. Hosszú távon a minimálbérhez igazított illetményalap visszavezetése.

A fentieket alátámasztó számadatok, kalkulációk az alábbiakban olvashatók:

Kiegészítő adatok az NPK Országos Küldöttgyűlésének 2017. december 13-án elfogadott állásfoglalásához

A KSH jelentése alapján a bruttó átlagbér (a továbbiakban ÁB) Magyarországon: 291.400,- Ft

A minimálbér (a továbbiakban MB) 2018. január 1-től: 138.000,- Ft

A garantált bérminimum (a továbbiakban GB) 2018. január 1-től: 180.500,- Ft

 Főiskolát végzett pedagógus bruttó alapilletménye:

(Ide tartoznak az óvodapedagógusok, a tanítók, a gyógypedagógusok többsége, és az általános iskolai tanárok többsége, vagyis általában a pedagógusok többsége.)

–          Kezdő (gyakornok): 182.700,- (ÁB 62,7%; MB 132%; GB 101%)

o   Feltétele:

–          Átlagos (Gy és PII15 átlaga): 278.618,- (ÁB 95,6%; MB 201%; GB 154%)

o   Feltétele:

 • Kb. 20 év szakmai gyakorlat
 • Kétszeri minősítés (2013-ban besoroltaknak egyszeri)

–          Bárkinek elérhető legmagasabb (PII15): 374.535,- (ÁB 129%; MB 271%; GB 207%)

o   Feltétele:

 • Legalább 42 év szakmai gyakorlat
 • Kétszeri minősítés (2013-ban besoroltaknak egyszeri)

–          Mester minimum (M6): 365.400,- (ÁB 125%; MB 265%; GB 202%)

o   Feltétele:

 • Legalább 15 év szakmai gyakorlat
 • Szakvizsga
 • Háromszori minősítés (Bizonyos feltételekkel kétszeri vagy egyszeri)
 • Mesterprogram vagy 60 órás továbbképzés
 • Rendszeres pluszmunka intézményen belül vagy az OH megbízásából

–          Létező legmagasabb (K15): 484.155,- (ÁB 125%; MB 351%; GB 268%)

o   Feltétele:

 • Legalább 15 év szakmai gyakorlat
 • Tudományos fokozat
 • Háromszori minősítés (Bizonyos feltételekkel kétszeri)
 • Kutatóprogram
 • Rendszeres kutatómunka

–          Az átlagbérhez legközelebb eső jelenlegi illetménye (292.320,-) a legalább 24 (PI9) vagy 15 (PII6) év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusnak lehet.

–          Az illetmény rendszerint pótlékokkal is kiegészül, ezek összege bruttó 9-55e Ft között változik. A pályakezdők jellemzően nem jogosultak pótlékra, bár ez nem kizárt.

Egyetemet végzett pedagógus bruttó alapilletménye:

(Ide tartoznak a középiskolai tanárok, és az általános iskolai tanárok kisebb része.)

–          Kezdő (gyakornok): 203.000,- (ÁB 69,6%; MB 147%; GB 112%)

o   Feltétele:

–          Átlagos (Gy és PII15 átlaga): 309.575,- (ÁB 95,6%; MB 224%; GB 171%)

o   Feltétele:

 • Kb. 20 év szakmai gyakorlat
 • Kétszeri minősítés

–          Bárkinek elérhető legmagasabb (PII15): 416.150,- (ÁB 143%; MB 302%; GB 231%)

o   Feltétele:

 • Legalább 42 év szakmai gyakorlat
 • Kétszeri minősítés

–          Mester minimum (M6): 406.000,- (ÁB 139%; MB 294%; GB 225%)

o   Feltétele:

 • Legalább 15 év szakmai gyakorlat
 • Szakvizsga
 • Háromszori minősítés
 • Mesterprogram vagy 60 órás továbbképzés
 • Rendszeres pluszmunka intézményen belül vagy az OH megbízásából

–          Létező legmagasabb (K15): 537.950,- (ÁB 185%; MB 390%; GB 298%)

o   Feltétele:

 • Legalább 15 év szakmai gyakorlat
 • Tudományos fokozat
 • Háromszori minősítés
 • Kutatóprogram
 • Rendszeres kutatómunka

–          Az átlagbérhez legközelebb eső illetménye (294.350,- vagy 304.500,-) a legalább 15 (PI6) vagy 9 (PII4) év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusnak lehet.

–          Az illetmény rendszerint pótlékokkal is kiegészül, ezek összege bruttó 10-60e Ft között változik. A pályakezdők jellemzően nem jogosultak pótlékra, bár ez nem kizárt.

                                                                           Következtetések

 –          Az átlagos pedagógusbér majdnem megfelel a jelenlegi átlagkeresetnek, vagyis kijelenthető, hogy a pedagógusok az átlagnak megfelelően keresnek.

–          A pedagóguspályán az átlagot lényegesen meghaladó bérszint is elérhető.

–          A kezdő pedagógusbér a minimálbérnél és a garantált bérminimumnál magasabb, és jóval meghaladja az átlagbér felét, de az átlagbért nem éri el.

–          A főiskolát végzett pedagógus illetménye lényegében megegyezik a középfokú végzettséggel elérhető garantált bérminimummal, az egyetemet végzetté is alig haladja meg.

–          Az átlagos pedagógusbér alacsonyabb az átlagbérnél, és főiskolai végzettség esetén mindössze másfélszerese a garantált bérminimumnak.

–          A 326/2013 Korm. rendelet 32/A.§-a szerint a középiskolát végzett nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum 107%-ánál, de akár annak 110%-a is lehet. A főiskolát végzett pályakezdő pedagógus alapilletménye ezzel szemben csupán a garantált bérminimum 101%-a, vagyis a főiskolát végzett pályakezdő pedagógus kevesebbet keres, mint az ugyanúgy pályakezdő, középiskolát végzett iskolatitkár vagy pedagógiai asszisztens.

–          Ugyanezen okból, ha a pedagógus szakképzettségű pályakezdő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőként helyezkedik el, kevesebb fizetést kap, mintha nem lenne pedagógus szakképzettsége. Tehát ugyanazért a munkáért magasabb szintű végzettséggel alacsonyabb fizetés jár.

–          Az átlagbérnek megfelelő fizetéshez legalább két évtizednyi szakmai gyakorlatot és két minősítést feltételez.

–          A legmagasabb illetmények csak közvetlenül nyugdíj előtt érhetőek el, sőt, ha valaki nő (a pedagógusok döntő többsége), és él a lehetőséggel, hogy 40 év után nyugdíjba megy, akkor nem is érheti el ezeket, de férfiak is csak közvetlenül a nyugdíj előtt érhetik el.

–          A szükséges szakmai gyakorlat nők számára egyébként is még nehezebben szerezhető meg a gyermekvállalás miatt. Így az ő előmenetelük késleltetett, sokkal idősebb korban léphetnek tovább.

–          A legmagasabb illetmények sem érik el az átlagbér dupláját.