Állásfoglalás pedagógus illetmény 2019 12 06

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése állásfoglalást adott ki, mely szerint az NPK szükségesnek látja a pedagógus illetmények emelését, hosszú távon pedig azok társadalmi sztenderdhez kötését a pedagógusok által végzett közszolgálat megbecsülésének kifejezése mellett a feladatellátáshoz szükséges pedagógus utánpótlás biztosítása miatt is. Az állásfoglalás az alábbiakban, illetve a csatolt linken is olvasható.

http://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2019/12/allasfoglalas-pedagogus-illetmeny-20191206.pdf

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlésének

állásfoglalása a pedagógus illetmények halaszthatatlan rendezéséről

 

A köznevelési törvény szerint: „A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.” Ahhoz, hogy a közszolgálat ellátását garantáltnak tekinthessük, mindenekelőtt felkészült és elhivatott szakemberekre van szükség, ami viszont a pedagógus pálya vonzerejét és megbecsülését feltételezi.
A 2013-ban bevezetett pedagógus előmeneteli rendszer elvben megteremtette egy vonzerőt és megbecsülést egyaránt kifejező, értékálló illetményrendszer lehetőségét, és jelentős előrelépést jelentett az addigi peda gógus illetményekhez képest. A rendszer bevezetésekor tapasztalt kedvező hatások azonban – elsősorban a vetítési alap 2015-ös befagyasztása miatt – mostanra megszűntek.
A jelenlegi helyzetben a kezdő pedagógusok a garantált bérminimumhoz  felzárkóztatott illetményt kapnak, aminek következményeként a már most is jelentkező pedagógushiány néhány év múlva aggasztó méretű lesz. Emellett a pedagógus hivatás gyakorlása elképzelhetetlen és elvárhatatlan olyan garantált illetmény nélkül, amely anyagi biztonságot és a hivatásához méltó életmódot biztosít, továbbá kifejezi a társadalom pedagógusok iránti megbecsülését. A jelenlegi, nem versenyképes, sőt arányait tekintve méltatlan pedagógus illetmény tehát egyszerre jelent veszélyt a szakma utánpótlása és a közszolgálat garanciái szempontjából.
A fent jelzett körülmények elengedhetetlenné és halaszthatatlanná teszik a változtatást, mellyel kapcsolatban a Nemzeti Pedagógus Kar a következő észrevételeket, javaslatokat teszi:
  • A garantált bérminimum tervezett emelése és a várható infláció miatt még ahhoz is illetményemelés szükséges, hogy a jelenlegi helyzet tovább ne romoljon.
  • Az eredeti vállalás és cél, melyre az Országgyűlés 2012-ben felhatalmazást adott, ennél lényegesen komolyabb béremelést tenne szükségessé. Csak ebben az esetben valósulhatna meg az a cél, amelyre a Kormány a köznevelési törvény elfogadásakor biztosítékot vállalt.
  • Mindez azonban csak ideiglenes megoldást jelent, és pár éven belül a maihoz hasonló helyzethez vezet, ha a pedagógus illetményt nem kötjük újra egy olyan társadalmi sztenderdhez, amely révén annak értékállósága garantált, és amely révén kifejezésre jut a pedagógusoknak a kormányzat és a társadalom általi megbecsültsége.
Összességében tehát a Nemzeti Pedagógus Kar mindenképpen szükségesnek látja a pedagógus illetmények emelését, azok társadalmi sztenderdhez kötését vagy a gazdasági mutatók ismeretében történő évenkénti újra tárgyalását.  Enélkül veszélyben látjuk a pedagógusi közszolgálat megfelelő színvonalú ellátását, valamint a feladatellátáshoz szükséges pedagógus utánpótlás biztosítását, ami álláspontunk szerint a magyar köznevelés, és ezen keresztül a felnövekvő nemzedékek jövőjét veszélyezteti.
 Mindezek mellett a Nemzeti Pedagógus Kar elutasít minden olyan megoldást, amely a pedagógustársadalom megosztásához vezet, és amely az illetménynövekedést bármilyen munkateher-növekedéshez köti.