Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Alapfokú művészetoktatás tagozatának online szakmai konferenciájáról

Az alábbiakban olvasható Kiss Zoltán a Nemzeti Pedagógus Kar Alapfokú művészetoktatás tagozatának elnökének beszámolója a 2021. február 17.-én sikeresen lezajlott online szakmai konferenciájáról.

 

Beszámoló az Alapfokú Művészetoktatás Szakmai Tagozat online konferenciájáról

2021. február 17-én zajlott le a tagozat első konferenciája, amely online került megrendezésre.

Az új tagozat rendezvényére 108-an regisztráltak az ország különböző részéről, tanárok, intézményvezetők, a fenntartók képviselői és az elnökség tagjai.

Az érdeklődőket Kiss Zoltán megbízott tagozati elnök köszöntötte majd felkérte Horváth Péter elnök urat, hogy tartsa meg tájékoztató előadását.

Horváth Péter elnök úr, előadásában beszélt az alapfokú művészeti nevelés feladatairól és fontosságáról. Nagyon jónak tartja, hogy megalakult a szakmai tagozat, mert így lehetőség nyílik arra, hogy az alapfokú művészeti iskolák pedagógusai is megfogalmazhatják javaslataikat az oktatásról, a nevelésről, és azt eljuttathatják az elnökségnek, hogy ők továbbíthassák a döntéshozókhoz.

Beszélt a Nemzeti Pedagógus Kar elmúlt hét évében végzett munkájáról, az elért eredményekről. Felhívta a figyelmet a 2021 évi Nemzeti Pedagógus Kar választási folyamatára, fontosságára.

A tájékoztató után Kiss Zoltán megbízott tagozati elnök rövid bemutatkozására került sor. Az elnök beszélt a tagozati munkáról, az abban rejlő lehetőségekről. Ismertette a Nemzeti Pedagógus Kar által elért eredményeket. Részletesen beszélt a szakmai tagozat terveiről. Fontosnak tartotta a tagozat létszámának növelését, hogy minél több pedagógus mondhassa el véleményét a közös munkát érintő kérdésekről, problémákról.

A minősítésről, jelen időszakban az online minősítésről tartott előadást a következő előadó: Zakar Katalin köznevelési szakértő, intézményvezető. Beszélt a minősítés általános feltételeiről, a minősítésen résztvevők köréről, a betartandó határidőkről. Ismertette az online minősítés speciális követelményeit. Kiemelte az óra megbeszélésének fontosságát. Több kolléga véleménye, hogy az online minősítés nagyon személytelen, ezért inkább vállalnák a személyes jelenléttel zajló minősítést.

Nagyon részletes és tartalmas tájékoztatást kaptak a résztvevők a pedagógusminősítésről. A témával kapcsolatban több kérdés fogalmazódott meg, és több felvetésre is sor került, amelyeket továbbítani fogunk az elnökség felé.

A következő előadó: Brodmann Tamás  gitár-tanár, hangtechnikus volt. Előadásában segítséget nyújtott az online versenyek, pályaművek felvételéhez szükséges hang- és videotechnikai eszközök használatához. Röviden ismertette, bemutatta azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak lehetnek a felvételek elkészítéséhez. Felajánlotta, hogy egy továbbképzés formájában az érdeklődők részére részletes képzést tudnak nyújtani. A tájékoztatást a résztvevők hasznosnak ítélték és úgy gondolták, hogy már most is sokkal több információval rendelkeznek a felvételek készítését illetőleg, mint azt megelőzőleg.

A konferencia zárásakor több kérdés vetődött fel, és több javaslat is elhangzott, amelyek megválaszolásra kerültek, illetve összegezve külön levélben fogunk eljuttatni az elnökség részére.

A tagozat folytatja munkáját és ehhez a munkához mindenkinek jó egészséget kíván:

 

Kiss Zoltán

Alapfokú Művészetoktatás Szakmai Tagozat

megbízott elnök