Beszámoló / Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzési Konferencia

BESZÁMOLÓ

Nemzeti Pedagógus Kar / Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzési Konferencia
Időpont: 2022. november 22. 13:30
Helyszín: Szolnoki Szakképzési Centrum, Konferenciaterem

A JNSZ Megyei Szakképzési Konferenciát Hegyiné Mladoniczki Éva megyei területi elnök nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hogy a szakképzésben érintettek számára külön konferenciát szervez megyénként a Nemzeti Pedagógus Kar és a megyei elnökségekkel együtt.

Köszöntötte a két megyei, a Szolnoki és a Karcagi Szakképzési Centrumok intézményeiből megjelent igazgatókat, a szakképzési intézmények szakoktatóit, oktatóit, a megye általános iskolái intézményvezetőit, valamint a pályaorientációs felelősöket.

Megállapította, hogy a konferencia szervezése eredményes volt, 86 résztvevő jelent meg a programon.

A köszöntések után a konferencia előadásait hallgatták meg a résztvevők.

„A Nemzeti Pedagógus Kar szakképzési együttműködése” címmel hallhattunk előadást Asztalos Zoltántól, a Nemzeti Pedagógus Kar szakképzés tagozatának elnökétől. Prezentációjában bemutatta az együttműködés céljait, kiemelve a szakképzési átalakítás tapasztalatainak összegyűjtését, annak átalakításának a támogatását, az oktatók tájékoztatását. Előadása további részében a felelős minisztériummal készült együttműködés területeiről beszélt.

Dr. Dobos Lilla a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Intézményirányítási Főosztály főosztályvezetője a “Szakképzésben a jövő – a 2021/2022 szakképzési tanév tapasztalatai és az új tanév indítása” címmel tartott előadásában átfogó képet adott a szakképzés átalakításának lépéseiről, a tanulói létszámok alakulásáról, bemutatta a szakképzési centrumokban történő felnőttoktatást. Hallhattuk az új lehetőségeket a technikus képzésben, a kreatív és pedagógiai technikumok létrehozásával. A tanulói juttatásokat is végigvezette a főosztályvezető asszony a hallgatóság számára. Beszélt a képzési és kimeneti követelmények folyamatos készítéséről, a digitális tananyagfejlesztésről, valamint az Oktatói Továbbképzési Rendszerről. A módszertani megújulás mellett a minőségirányítási rendszer teljes körű kiépítése a következő lépés a szakképzési centrumokban.

Hicsó György a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja lendületes előadásában a „Szolnoki Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenysége” témát járta körül. Beszélt a Centrum kialakulásáról, a hozzájuk tartozó tagintézményekről, melyekben összehangolt tevékenység folyik a pályaorientáció témájában is. Kiemelte az együttműködés területeit az általános iskolákkal, benne külön is a Centrum Kavalkád és a Szakmalabirintus programokat, melyek hatalmas sikerrel zajlanak, az általános iskolai tanulók körében rendkívül népszerű rendezvények. Az előadásában bemutatta a nyári napközis táborokat, melyek a 7-8. osztályosoknak adnak szakmai ismereteket, érdekes programokat a szakképzési centrum intézményei kínálatából. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a Szolnoki Szakképzési Centrum szakmakínálatáról és az alkalmazott ösztönző rendszerről.

Sonyák Béláné a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője, stratégiai koordinátora a „JNSZKIK a szakképzés szolgálatában – Jó szakember a szakma mestere!” címmel adott elő. Kiemelte a közös lehetőségeket, együttműködéseket a megye szakképzési centrumaival, azok tagintézményeivel. Beszélt a gyakorlati képzési helyekről, a kamara nagy rendezvényeiről, melyek az általános iskolák pályaválasztás előtt álló tanulói számára készülnek.

Hegyiné Mladoniczki Éva a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, az NPK megyei területi elnöke a „Pályaorientációs modell a Szolnoki Tankerület intézményeiben” című előadásában röviden bemutatta a „Mi a pálya?” projektet, valamint annak eredményeinek fenntartását. Kiemelte azokat a tevékenységeket, melyek a tankerület intézményeinek pedagógiai programjában is megjelennek, így az MTMI fejlesztéseket, a Kíváncsiak klubját, a gyár- és üzemlátogatásokat, valamint a Szolnoki Szakképzési Centrum iskolákba kitelepült pályaorientációs programját, a Centrum Kavalkádot. Létrejöttek a pályaorientációs munkaközösségek, melyek az általános iskolák pályaorientációs rendszerét támogatják.

Az előadások után, a zárszóban Hegyiné Mladoniczki Éva NPK JNSZ megyei területi elnök kiemelte, hogy rendkívül tartalmas, hasznos, a szakképzés többoldalú megvilágítását bemutató előadások hangzottak el.

Megállapította – ahogyan az az előadásokban is megfogalmazódott -, hogy a pályaorientációs tevékenységek íve az általános iskola első osztályától a szakképzési intézményeken át egészen a felnőttképzésig tart.

Hegyiné Mladoniczki Éva megyei elnök megköszönte a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárjának, Hicsó Györgynek a konferencia szervezésében nyújtott támogatását, a konferenciaterem biztosítását a Nemzeti Pedagógus Kar Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzési Konferencia megrendezéséhez.