Beszámoló-Tanfelügyelet és minősítő szakértő szakmai tagozat ONLINE konferencia

2024. február 14-én, a Nemzeti Pedagógus Kar  Tanfelügyeleti és minősítő szakértői   tagozata online konferenciáját tartott, melynek témája: „Milyen változásokat hoz a 2024. év a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők munkájában?”

A konferencia teljes anyaga felvételre került, mely az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hlhceOEzLICM2zEJV93qKb0CTd1Rnec

A tagozati elnök köszöntője után a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter tájékoztatta a résztvevőket a Nemzeti Pedagógus Kar 2023. évi tevékenységéről, az elért eredményekről, majd felvázolta a 2024. évi terveket, legfontosabb feladatokat.

Ezt követően Márkus Lajos, az Oktatási Hivatal Tanfelügyeleti Osztályának osztályvezetője, valamint Marosi Katalin, a Pedagógusminősítési Osztály osztályvezetője tartotta meg előadását.

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete jelentős változásokat hozott a tanfelügyelet és a pedagógusminősítés korábbi rendszerében.

Márkus Lajos előadásában többek között kiemelte, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés területén bekövetkezett leglényegesebb változás, hogy megszűnt a pedagógus és vezetői önértékelés és tanfelügylet, marad viszont továbbra is az ötévenkénti intézményi önértékelés és tanfelügyelet, valamint a komplex tanfelügyelet, amely a bekerülési szempontok alapján csak bizonyos intézményeket érint. A változások átvezetésre kerültek a Tanfelügyeleti kézikönyvbe, mely már elérhető az OH honlapján (www.oktatas.hu/kiadvanyok)

Marosi Katalin részletes prezentációban mutatta be a pedagógusminősítés területét érintő jogszabályi változásokat és szakértői feladatokat. A pedagógusok minősítésében többek között lényeges változás, hogy a gyakornokok kötelező minősítő vizsgáján túl a Pedagógus II. fokozat megszerzése a jövőben választható opció és nem kötelező elem lesz. Továbbra is lehet pályázni mesterpedagógus és kutatótanár fokozatok megszerzésére. A miniszter a keretszámokat március 31-ig teszi közzé. Az Útmutató módosított változata hamarosan elérhető lesz az OH honlapján.

Az előadásokat követően lehetősége volt a résztvevőknek kérdések megfogalmazására. Legtöbben a szakértők munkavégzését érintő jogszabályi változásokkal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, valamint a szakértői kirendelések szervezésének lehetséges optimalizálása is szóba került. A szakértői területet érintő kérdésekre mind Márkus Lajos, mind Marosi Katalin készséggel válaszolt.

Köszönjük a konferencia előadóinak a tartalmas tájékoztatókat, a résztvevőknek pedig az aktív részvételt.

Dr. Nguyenné Csüllög Erika
a szakértői tagozat elnöke