Együttműködési megállapodás – határon túli magyar pedagógus szervezetek és a Nemzeti Pedagógus Kar között

Pontosan 100 évet vártunk erre

Sonkádon megszűnt a magyar nevelés-oktatás évszázados szétszakítottsága

A szatmári Sonkád község polgármestere – aki egyben a Nemzeti Pedagógus Kar elnökhelyettese -, Iszák Tibor, 2018. január végén kilenc meghívót postáztatott kollégáival, melyből nyolc levél külhonba íródott, míg egyet budapesti címre továbbítottak. Mindenképpen szükséges, hogy felsoroljuk azt a kilenc szervezetet, amely meghívást kapott – és fogadott el – a március 2-4. között rendezett sonkádi találkozóra:

–          Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

–          Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete

–          Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

–          Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

–          Muravidéki Pedagógusok Egyesülete

–          Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége

–          Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

–          Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

–          Nemzeti Pedagógus Kar

A Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezetek tanácskozásának tizedik résztvevője természetesen az ötletgazda és szervező Sonkád Község Önkormányzata volt.

A határon túli magyar pedagógus szervezetek a rendszerváltást követően alakultak meg, egymással való kapcsolatfelvételük is évtizedes múltra tekint vissza. A szervezetek vezetői rendszeres találkozókon vettek részt, és évről-évre meghívták egymást a nagyobb tömegeket megmozgató szakmai programjaikra. Az élő és minden résztvevő számára hasznos kapcsolatrendszerből egyetlen elem hiányzott eddig: a magyarországi pedagógusok képviselete.

Valójában nehezen érthető, hogy a magyar pedagógus szervezetek kapcsolati hálójában hogy lehetett ekkora lyuk. Hogyan történhetett meg az, hogy pont az anyaország képviselete hiányzott a Kárpát-medencei együttműködésből? A költői kérdésre természetesen nem vár választ senki, valójában már nem is tekintjük példátlan hiátusnak.

Ami a legfontosabb, hogy 2018. március 3-án 15.00 órakor Sonkád Község Művelődési Házában nyolc határon túli magyar pedagógus szervezet – az ausztriai képviselet egy váratlan program miatt nem tudott megjelenni és később írja alá –, a Nemzeti Pedagógus Kar és Sonkád Község Önkormányzatának vezetői, aláírási joggal felruházott képviselői ellátták kézjegyükkel az Együttműködési Megállapodást.

A dokumentumban rögzítették, hogy rendszeres kommunikációval segítik egymás munkáját, többek között konferenciák és szakmai napok keretében. A jó gyakorlatokat megosztják egymással és szakmai programjaikat nyitottá teszik az együttműködő szervezetek tagjai számára is. A vállalási pontok között külön blokkot képvisel a projektek, az azokban való közös szerepvállalás lehetősége.

Külön vállalási „csokor” foglalkozik az újonnan kialakuló kapcsolati hálóban rejlő szakmai lehetőségekkel. Ennek lesz alapja egy közös programterv, amely – a szöveg alapján valószínűsíthetően – két pilléren nyugszik. Egyfelől külön jelennek meg a pedagógus képzések, továbbképzések, az innovációkban történő együttműködés lehetőségei. Másfelől a tanulókat érintő közös táborok szervezése és a tehetséggondozás területén tervezett kölcsönös segítség, támogatás jelenti a szakmai együttműködés alapját. A tanácskozáson nyomban körvonalazódott egy valamennyi magyar pedagógus szervezet támogatásával, tagságának részvételével megvalósuló sonkádi összmagyar pedagógus szakmai program 2018 nyarán.

Ami Sonkádon történt, az egy folyamat negyedik állomását jelenti. Elsőként a kétezres évek elejéig létrejöttek a pedagógus szakmai-képviseleti szervezetek, majd kialakult a határon túliak kapcsolatrendszere. Ezt követően másfél évtizednek kellett eltelnie, hogy Magyarországról a határokon túlra induljon megkeresés kapcsolatfelvétel céljából. Ettől kezdve már csak egy rövid évnek kellett eltelnie az Együttműködési Megállapodás aláírásáig. Ez lehetett az a pillanat, amikor minden jelenlévőben tudatosult, hogy – talán nem nagy szó – a magyar nevelés-oktatás történelmi pillanatának lehettek tanúi, részesei. Magyarország 1918. évi darabokra szakítása óta nem létezhetett a Kárpát-medencében a magyar pedagógusok számára az egymással való szakmai kapcsolatok szabad kapcsolattartása. 100 év elteltével ez a szomorú korszak lezárult a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Partium, Délvidék, Muravidék, az elcsatolt nyugati részek és az általuk közrefogott anyaország pedagógus képviseleteinek akaratából. Az új korszak most elkezdődött, sok munka vár a résztvevőkre.

A rendezvény összefoglalója az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=qokphkctgXc