KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK (SZTE KÖVI) – felhívás!

A képzés címe: Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember

A képzés időtartama: pedagógus szakvizsgával rendelkezők esetében 2 félév, szakvizsga nélkül 4 félév
A képzés célja: 
Kimagasló felkészültségű elemző-fejlesztő szakemberek képzése a tanfelügyelői és pedagógusminősítési területen.
A képzés arra törekszik, hogy a tanfelügyelői és pedagógusminősítői feladatokat ellátó szakértőket, illetve a szakterületen elmélyült tudás megszerzésére törekvő pedagógusokat felkészítse a szakterület problémavilágára való reflektálásra; képessé tegye őket az adott terület fejlesztésére, önálló kutatások végzésére, a nemzetközi partneri kapcsolatokban történő szerepvállalásra. A specialisták képzése alapvetően arra fókuszál, hogy a szakvizsgát szerző szakemberek a rendszerfejlesztés közreműködői legyenek, segíteni tudják az adott területen a tudás termelését, megosztását és alkalmazását, továbbá a fejlesztéseket tudják a rendszer többi szereplője számára megfelelően kommunikálni.
Kiknek ajánljuk a képzést:
  • a már szakértőként dolgozó kollégáknak, akik – saját munkájuk minőségének emelésén túl – a tanfelügyeleti, pedagógus minősítési rendszer fejlesztéséhez is szeretnének hozzájárulni; érdeklődnek a tényekre épülő elemzések, fejlesztések, innovációk világa iránt. Tudásuk megosztásával szívesen hozzájárulnának más szereplők és a köznevelési rendszer folyamatos fejlesztéséhez.
  • tankerületi vezetőknek, szakembereknek, akik az adott tankerületben az intézmények, a vezetők értékelésével, a pedagógusoknak a pályán való előre haladásuk támogatásával foglalkoznak.
  • intézményvezetőknek és helyetteseiknek, akik a képzés révén olyan tudást sajátíthatnak el, amelynek birtokában az érintettek a tanfelügyeleti ellenőrzés, a pedagógusminősítési eljárás és az önértékelési folyamat során megszerzett tudást jól tudják hasznosítani a saját intézmény értékelésében, fejlesztésében, a belső és külső értékelés eredményeinek összekapcsolásában, a tényekre épülő intézményfejlesztésben, valamint az egyes kollégák szakmai fejlesztésének támogatásában.
  • a szakterület iránt érdeklődést mutató pedagógusoknak, akik számára a képzés elmélyült tudás megszerzésére kínál lehetőséget a tanfelügyelői és pedagógusminősítési területen, amelyet hasznosítani tudnak személyes fejlődésükhöz és környezetük szakmai fejlődésének támogatásához.
Megjegyzés: A pedagógusminősítéssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására az Oktatási Hivatal ad engedélyt a jogszabályban rögzített feltételek mellett. Jogszabályi háttér: pedagógiai-szakmai ellenőrzés; pedagógusminősítés.
A képzés megvalósítója: a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeként működő KÖVI, amely 2 évtizede a hazai oktatási vezetés- és szervezetfejlesztés mértékadó szereplője.
A képzés helyszíne: várhatóan 2 csoport indul idén ősszel – 1 Budapesten, 1 Szegeden
Képzési költség: 135.000,-/félév/fő 

A részletes képzési tájékoztatók és további részletek, valamint a jelentkezési felület ITT érhető el.

A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.
 
http://kovi-vezetokepzes.hu/wp-content/uploads/2019/08/komplex-iskolafejleszt%C3%A9s-630x210.jpg
 
A képzés címe: Komplex iskolafejlesztés – Tanulásmenedzsment mesterfokon
A képzés időtartama: pedagógus szakvizsgával rendelkezők esetében 2 félév, szakvizsga nélkül 4 félév
A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex iskolafejlesztés folyamatának, eszközeinek és módszereinek ismeretében és segítségével az iskolai fejlesztések és adaptációk szakszerű megtervezésére, végig vitelére és fenntartására.
A fejlesztések hatékonyságát, eredményességét fokozza, ha az iskolának fejlesztő csapata van, amelynek résztvevői nemcsak az intézményvezetők és helyetteseik, hanem a középvezetők vagy kulcshelyzetben lévő pedagógusaik is.
Jelen képzés a vezetői kompetenciák kialakításán és fejlesztésén túl a fejlesztésben, implementálásban is jártas szakember (azaz a vezetés mestere) kompetenciáit célozza kialakítani.
A képzés megvalósítója: a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeként működő KÖVI, amely 2 évtizede a hazai oktatási vezetés- és szervezetfejlesztés mértékadó szereplője.
A képzés helyszíne: várhatóan 2 csoport indul idén ősszel – 1 Budapesten, 1 Szegeden
Képzési költség: 135.000,-/félév/fő 

A részletes képzési tájékoztatók és további részletek, valamint a jelentkezési felület ITT érhető el.

A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.