Kérdőív a vezetői életpályával kapcsolatban

Tisztelt Intézményvezető!

 

Az utóbbi évek közoktatási átalakítása során az köznevelési szervezet legfontosabb szereplőire, az intézményvezetőkre kevesebb figyelem jutott. Az átalakítás homlokterébe egyfelől a pedagógus működése (lásd életpálya, tanfelügyelet, minősítés), másfelől az oktatási rendszer átalakítása (központi fenntartás és működtetés) került, vagyis mikro- és makroszinten igyekeztek pozitív változásokat hozni a magyar köznevelésbe. Ugyanakkor a középső szintre, az oktatási intézményekre, mint szervezetekre csak az elvárások szintjén (tanfelügyelet) figyelt az oktatásirányítás.

 

Az intézményvezetőket joggal nevezhetjük az átalakítás veszteseinek, hiszen míg egyfelől feladataik csak részben csökkentek, nagyobb részt inkább nőttek, addig a pedagógus életpálya bevezetésével helyzetük és relatív bérpozíciójuk romlott. A minősítésük nem vezetői feladataik mentén történt, pótlékaik nem kompenzálják a feladataikkal járó többletterheket és felelősséget. 2017 őszén az általános reálbér-emelkedés valamint a pedagógusok pótlékemelései csak tovább mélyítik a problémát.

 

Az NPK Országos Elnöksége azt kéri a Kar Intézményvezetői tagozatától, hogy dolgozzon ki egy javaslatot, az iskolavezetői munka szerepének és jelentőségének megfelelő elismeréséről, amit a döntéshozók elé terjeszthet. A javaslat legfőbb elemei a következők: az intézményvezető megfelelő helye az életpálya-rendszerben, az intézményvezetői karrier-pálya kialakítása, az intézményvezetők méltányos és arányos pótlékrendszerének megállapítása.

 

Kérjük, hogy a mellékelt kérdésekre adott válaszaival segítse javaslatunk kidolgozását! Természetesen mindenkitől szívesen fogadunk szöveges javaslatokat is.

 

A Kar kiemelten támaszkodott eddig is az intézményvezetők véleményére. Javaslataink képviseletét, érdekérvényesítő képességünket nagyban erősítené, ha az intézményvezetők minél szélesebb körének véleményét megismerhetnénk, és dokumentált mértékű támogatását bírnánk. Levelünkhöz mellékelünk egy Csatlakozó nyilatkozatot, kérjük, ha egyetértenek törekvéseinkkel és céljainkkal, lépjenek be a Intézményvezetői tagozatba, hogy véleményük még hatékonyabban eljusson a döntések előkészítőihez és a döntéshozókhoz! Segítségüket, véleményüket, támogatásukat előre is köszönjük.

 

A kérdőív értékelése az alábbi linkre kattintva végezhető el:

https://unipoll.hu/Survey.aspx?surveyid=142062563&lng=hu-HU