NPK állásfoglalása a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal és az Országos Köznevelési Tanács összehívásáról

A Nemzeti Pedagógus Kar állásfoglalása a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal

és az Országos Köznevelési Tanács összehívásáról

A magyar köznevelés jövője szempontjából fontos, hogy a döntéshozók elé olyan tervezetek kerüljenek, amelyek kidolgozása során a köznevelésen dolgozó pedagógusok véleményét is figyelembe vették. Ez azért is elengedhetetlen, mert bármely terv valósul is meg, annak végrehajtói mindenképpen a gyermekeket nevelő-oktató pedagógusok lesznek, számukra szakmailag idegen elképzelésekkel azonban nem tudnak azonosulni, így megvalósítani sem képesek azokat.

Az újjáalakult Köznevelés-stratégiai Kerekasztal és Országos Köznevelési Tanács lehetőséget teremt a szakmai elképzelések, nézetek megvitatására és a döntéshozók felé való továbbítására, valamint a közösségi jogok és uniós direktívák érvényre juttatására, ezért a Nemzeti Pedagógus Kar Országos küldöttgyűlése üdvözli a kerekasztal és a tanácsadó testület összehívását és bizakodva tekint a munka elébe.

Célunk az, hogy a Kar egyre gyarapodó aktív tagsága révén delegáltjaink a pedagógusok széles körének véleményét és szakmai álláspontját képviseljék a két testület plenáris ülésein és munkacsoportjaiban.