Új kihívások, feladatok az óvodákban

Kedves Óvodapedagógus Kollégák!

Kedves Intézményvezetők!

Olyan időket élünk, melyben új kihívásokkal kell szembenéznünk. A koronavírus járvány Magyarországon jelenleg a csoportos megbetegedések fázisában van, de nem kerülhetőek el a tömeges megbetegedések. Ezért maradjon mindenki otthon, csak nagyon indokolt esetben hagyjuk el lakhelyünket! Természetesen azon gyermekek számára biztosítsuk a kiscsoportos ügyeletet, akik szülei aktívan részt vesznek koronavírus járvány elleni küzdelemben, valamint igazoltan nem tudják ellátni gyermekük napközbeni ellátását.  

Nem tudjuk meddig tart a járvány. Valószínű, hogy több hónap, amíg helyre áll a normális élet. Ezért szükség van arra, hogy távlatokban gondolkodjunk. Jelenleg az Önkormányzatok hatáskörébe visszautalta Magyarország Kormánya az óvodák működtetését, amely az aktuális információk szerint a fenntartó döntése alapján, eltérő formában valósul meg. Szakmai szempontokat figyelembe véve célszerű lenne, ha közösen gondolkodnánk, segítenénk egymásnak a ránk háruló feladatok értelmezésében.

Milyen lehetőségeink vannak az elkövetkezendő időszakban?

Az óvodákban is alkalmazandó Home Office munka:

  • Elektronikus formában a szülők segítése az otthoni elfoglaltság tartalmas megtervezésében

  • (pl.: otthoni tevékenységek ajánlása, linkek továbbítása, pedagógiai tanácsok, stb.)

  • Szabályzatok, dokumentumok aktualizálása

  • Innovációk kidolgozása

  • Jó gyakorlatok összeállítása

  • Projektek összeállítása

  • Új szakkönyvek felkutatása

  • Hálózatépítés, konzultáció más intézményekkel

  • Videó konferenciák megtekintése, összefoglaló továbbítása

  • Önképzés (pl.: digitális területen)

(az Oktatási Hivatal honlapján is vannak erre vonatkozó ajánlások)

A nevelőtestület a felsoroltakon kívül, tervezze és szervezze meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szüleinek segítését is. (Különösen tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre)

A nevelőmunkát segítők és a technikai dolgozók együttműködnek a pedagógiai tevékenységekhez szükséges eszközök készletének bővítésében, javításában, az udvar, a növények gondozásában.

Ezek elvégzése munkavégzésnek számít, melyet az intézményvezető igazol.

Elképzelhető, hogy a nyári időszakban az eddigiektől eltérően üzemelni fognak az óvodák, a dolgozók szabadságát az eddigi szokásrendtől eltérően kell kiadni, a nyári karbantartások a járvány megszűnte után történnek. Erre a helyzetre érdemes többféle tervet kidolgozni, figyelve az arányos tehervállalásra.

Az intézményvezető felelőssége, hogy a fenntartóval, az intézmény dolgozóival folyamatos legyen a kapcsolat, ezért aktualizáljuk a telefonszámokat, az email címeket, ha lehetőség van rá, hozzunk létre azonnali üzenetre alkalmas online csoportokat. A szülők tájékoztatására folyamatosan frissítsük az intézményi honlapokat. Időben tájékoztassuk a szülőket a fontos események módosulásáról, módjáról. (pl.: óvodai beiratkozás)

Figyeljük az Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrás Minisztériumának tájékoztatóit. Az intézmény vezetője csak hivatalos értesítések alapján intézkedjen, adjon bármiféle tájékoztatást!

Kedves Kollégák! Most nagy összefogásra, szolidaritásra, higgadt, felelősségteljesen gondolkodó vezetőkre, alkalmazotti közösségekre van szükség. Kérek mindenkit, hogy hiteles információkkal, jó gyakorlatok megosztásával segítsük egymás munkáját!

Vigyázzon mindenki magára! Vigyázzunk egymásra!

Budapest, 2020. 03. 24.

Nagyné Szabó Etelka NPK országos elnökségi tag