A mentor munkacsoport bemutatkozója

2019. november 14-én a Tündérpalotában bemutatkozott a Nemzeti Pedagógus Kar Szaktanácsadói tagozat mentorpedagógus munkacsoport.

Dr. Kissné Berényi Zsuzsánna, a munkacsoport vezetője a konferencián tartott előadásában kiemelte, mennyire fontos, hogy a változást a mentorpedagógusok lehetőségként éljék meg; hiszen a változás az élet velejárója, természetes és szükséges a fejlődéshez, a megújuláshoz. Természetes igénynek tartják a folytonos megújulást. Egyetemi, főiskolai hallgatóként tanultak tanítani, pedagógusként tanítanak tanulni és mentorpedagógusként tanítják a tanítást és tanulnak a lifelong learning (LLL) és a lifewide learning (LWL) jegyében. A munkacsoport fő célja a pedagógus életpályán történő előrehaladás támogatása, segítése, ezáltal a pedagógus hivatás presztízsének növelése. Az előadásban elhangzott, hogy a képzési szakaszban a mentorpedagógus feladata, az egyéves egyéni összefüggő gyakorlat során a pedagógusjelöltek pályára vonzása, komplex fejlődésének segítése; a bevezető szakaszban a gyakornokok pályára állításának támogatása, a tanári szerep megerősítése, identitástudat kialakítása, megerősítése, a reflektív gondolkodás fejlesztése; a folyamatos szakmai fejlődés szakaszában a gyakorlott pedagógusok pályán tartásának elősegítése, módszertani kultúrájuk fejlesztése. Céljuk továbbá a szélesebb kapcsolati háló kialakítása. A tudásmegosztó, együttműködő, alkotó szellemiség kialakítása, fenntartása. Örömmel várják és fogadják az újonnan érkező mentorpedagógusokat.