TANÉVNYITÓ KONFERENCIA-INTERAKTIV SZAKMAI NAP KERETÉBEN

Tisztelt Partnerünk!

 

A  KAMARA Kft.   szakmai napot szervez

 

 

„Új tanév- új kihívások. A 2018/2019. tanévet meghatározó jogszabályi változások és az azokból adódó intézményi teendők”címmel

2018. augusztus 30-án, csütörtökön 10.00-14.30h között

 

Előadó: Kozák András általános intézményvezető-helyettes,  köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató

A résztvevők elektronikusan megkapják az előadás  szerkesztett anyagait,  továbbá valamennyi intézménytípusra könnyen adaptálható munkaterv dokumentummintát!

 

 TEMATIKA

 • A tanév rendjéről szóló rendelet újdonságai: a tanév időpontjai, koncepcionális jellegű változások az intézményi teendők terén – minden, ami az éves munkaterv elkészítése szempontjából jelentős
 • A 2018/2019. tanév szakmai ellenőrzésének tematikája- fókuszban az óvoda
 • Feladatok az óvodában az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 2018. szeptember 1-jei módosítása kapcsán
 • A közismereti és szakképzési kerettanterv legújabb változásai
 • Az utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetését érintő változás
 • Az egységes óvoda-bölcsőde működése jogi lehetőségének megszűnése
 • A tanuló adatainak intézményi nyilvántartási körét és a Köznevelési Információs rendszerének / KIR/ részét képező tanulói nyilvántartást érintő változások
 • A tanulói jogviszony megszűnésének új esetkörei a középfokú nevelési-oktatási intézményekben
 • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó 2018/2019. tanévben hatályba lépő új szabályok
 • Változások a foglalkoztatás feltételrendszerében
 • A szakképző intézmények országos szakmai-pedagógiai ellenőrzésének új szisztémája: az EQUAVET
 • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos eljárás újdonságai
 • A köznevelési intézmények teendői a GDPR-ral kapcsolatban az uniós adatvédelmi rendelet nyomán
 • A gyermekvédelmi igazgatás törvényi szabályozásának nóvumai
 • A szakképzést érintő változások: a szakközépiskola kilencedik évfolyamát megelőző orientációs év
 • A gyakorlati pénzügyi oktatás és a pénzügyi edukáció megerősítésére irányuló kormányzati stratégia megjelenése a köznevelésben és a pedagógus továbbképzésben
 • A szakképzést érintő változások: a szakközépiskola kilencedik évfolyamát megelőző orientációs év
 • Mi várható: az új NAT, valamint a pedagógusképzés- és továbbképzés új rendszere
 • A köznevelési intézmények alkalmazottaira is vonatkozó új nyugdíjazási szabályok
 • A 2019. évi költségvetési törvény köznevelési relevanciájú normái
 • KONZULTÁCIÓ

 

Helyszín: VOLÁN Egyesülés, Budapest VI. Teréz krt. 38.  /Nyugati tér és Oktogon között, Teréz krt. –Dessewffy u. sarok/Parkolási lehetőség: Hotel Star Inn mélygarázs, VI. Dessewffy u. 36. (500 Ft/ó)

 

Részvételi díj: 17.000,- Ft + 27 % ÁFA/fő.  (digitális segédanyagokkal)

Ha jelentkezése 2018. augusztus 24-én éjfélig beérkezik hozzánk, a részvételi díj csak 15.000,- Ft + ÁFA/fő.

 

Ellátás külön igényelhető 1.500,- Ft + 27 % ÁFA értékben, melyet a számlán külön sorban közvetített szolgáltatásként szerepeltetünk. Az ellátás utáni közterhet nem vállaljuk át. /Ellátás: szendvicsebéd, kávé, frissítő/

 

Szakmai kérdéseiket előzetesen megküldhetik a kamarakft@t-online.hu  e- mail címre.

Lemondási határidő: 2018. augusztus 24.

 

Jelentkezni lehet levélben, faxon, e-mailen a kitöltött jelentkezési lap megküldésével. A résztvevőknek visszaigazolást küldünk. Kérjük, hogy a részvételi díjat számlánk alapján a KAMARA Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. OTP III. 11703006-20271914 számlájára átutalni szíveskedjenek. Készpénzfizetés a helyszínen lehetséges, ezt kérjük, a jelentkezésnél előre jelezze! Lemondást csak írásban fogadunk el a lemondási határidőig. Ezt követő lemondás esetén a díj 50 %-a+ ÁFA fizetendő. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra a rendezvényig, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.