Elnöki köszöntő

Tisztelt Pedagógus Társaim!

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos küldöttgyűlésén a szinte teljes létszámban résztvevő küldöttek ismét bizalmat szavaztak, hogy a Kar elnökeként végezhessem továbbra is a jogszabályok által biztosított szakmai érdekképviseleti munkát, illetve láthassam el a Kar képviseletét.

Köszönöm a támogatást!

Jó szívvel azt tudom ígérni, hogy az eddigiekhez hasonlóan minden véleményezésnél és javaslattételnél kizárólag szakmai szempontok alapján alakítjuk ki az álláspontunkat, a területi küldöttek és a szakmai tagozatok beérkező javaslatai alapján. Ígérhetem ezt arra alapozva, hogy a Kar megalakulása óta eltelt időszakban minden feladatellátási területen kiépült a szervezet hálózata. A Központi Iroda pedig rendkívül szervezetten segíti az együttműködéseket.

Az oktatás és nevelés irányítóitól továbbra is azt kérjük, hogy:

  • lehetőség szerint vonjanak be minket már a tervezés, az előkészítés folyamatába, hiszen a gyakorlatban szerzett tapasztalatainkkal már ekkor is fontos segítséget tudnánk adni,
  • időben kapjuk meg véleményezésre a köznevelést érintő jogszabály tervezeteket, hogy minél szélesebb körben tudjuk azt a tagsággal véleményeztetni, hiszen így tudnánk a legmegalapozottabb javaslatokat adni,
  • bízzanak abban, hogy a Kar szakmai véleményei egyértelműen a köznevelést igénybe vevők, illetve a köznevelésben dolgozók érdekeit szeretnék segíteni.

Tisztelt Pedagógus Társaim!

Tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet mindig olyan véleményt adni, amivel mindenki egyetért. Az elmúlt hét évben megtapasztaltam, hogy sokszor egymásnak akár ellentmondó javaslatok is érkeznek hozzánk. Ezért is igyekszem többségében árnyaltan fogalmazni, és jelezni, hogy intézménytípustól, földrajzi elhelyezkedéstől, és más tényezőktől függően teret kell adni a helyi érdekeknek, elképzeléseknek.

A gyakorlatban megszerzett tapasztalataink figyelembevételével a következő időszakban a legfontosabb feladataink közé tartozik áttekinteni és javaslatokat tenni:

  • a pedagógus életpályával kapcsolatban, hogy a béreink biztosíthassák a már pályán lévő pedagógusok nyugodt és színvonalas feladatellátásának feltételeit, illetve vonzóvá tegyék ezt a szép hivatást,
  • a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben megjelenő változtatások eddigi hatásairól, beválásáról,
  • a szakképzésben történt változások hatásairól,
  • a digitális munkarend előnyeiről, hátrányairól, alkalmazhatóságáról,
  • az intézményi munka feltételeiről, az intézmények infrastruktúrájának állapotáról.

Természetesen még számos más terület is van, amivel foglalkozni kell, és azt is tudom, hogy már az itt felsoroltak között is van olyan, amelynek elemzését nehezíti a vírus helyzet miatt kialakult különleges állapot.

Ahhoz, hogy minél teljesebben tudjuk képviselni a pedagógus társadalmat elengedhetetlenül szükséges az Önök bizalma. Az egyes dolgokkal kapcsolatos állásfoglalásaink kialakítása úgy lehet a legeredményesebb, ha minél több kollégánk véleményét tudjuk megismerni. Ezért kérem, hogy forduljanak bizalommal a területi küldötteinkhez!

Végezetül köszönöm minden pedagógus társamnak az eddigi, és különösen az idei erőfeszítéseit! Köszönöm, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal megmutatták az egész társadalomnak, hogy számíthatnak ránk! A nyári időszakra pedig tartalmas pihenést kívánok, hogy feltöltődve kezdhessük a következő, reményeink szerint már teljes egészében jelenléttel végezhető, rendkívül fontos értékteremtő munkánkat!