A Nemzeti Pedagógus Kar – Országos Elnökségének állásfoglalása

A Nemzeti Pedagógus Kar – Országos Elnökségének
állásfoglalása

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint: „A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.” Ahhoz, hogy a közszolgálat, a felnövekvő nemzedék ellátása az óvodásoktól, a legnagyobbakig, a sajátos nevelési igényű gyermektől, tanulótól a kiemelkedően tehetségesig biztosított legyen, mindenekelőtt olyan felkészült és elhivatott szakemberekre van szükség, akik ezt a közszolgálatot elvégzik. Az államnak az egyik legfontosabb feladata gondoskodni arról, hogy megfelelő számban és minőségben álljanak rendelkezésre pedagógusok, gyógypedagógusok, oktatók, és a feladatellátást segítő munkatársak. Az oktatás területén dolgozók jelenlegi bérhelyzete, munkaidejének folyamatos növekedése veszélyt jelent a szakma utánpótlása és a közszolgálat garanciái szempontjából is. A 2013-ban érvénybe lépő életpálya modell a feladatok mellé a gazdasági változást követő bérekre tett ígéretet, melyből a feladatok megmaradtak, az ígért juttatások elmaradtak.

A Nemzeti Pedagógus Kar – Országos Küldöttgyűlése által megfogalmazottak szerint a megoldás érdekében, a korábban több alkalommal tett javaslataiknak megfelelően, elengedhetetlen és szükséges:

  • A pedagógus és oktatói bérek érjék el legalább a mindenkori diplomás átlagbér 85%-át, ami megfelel az EU átlagának
  • A NOKS dolgozók bérének rendezése, számának növelése, és a helyi feladatellátás igényeihez való illeszkedése
  • A kötelező heti tanítási órák számának 22 órában való meghatározása, megtartva a gyógypedagógiai intézmények heti 20 és a szakszolgálati szakemberek heti 21 órás jelenlegi óraszámát. Az ezen felüli túlmunka kifizetése
  • Az óvodapedagógusok heti kötelező óraszámának 30 órára való csökkentése
  • A minősítési és tanfelügyeleti rendszer életszerű átalakítása
  • A pedagógus hiány kezelésére a nyugdíjasok közalkalmazottként való foglakoztatásának hosszabb távú lehetősége.

Ezek megvalósulása nélkül veszélyben látjuk a pedagógusi közszolgálat megfelelő színvonalú ellátását, valamint a feladatellátáshoz szükséges pedagógus utánpótlás biztosítását, ami álláspontunk szerint a magyar köznevelés, szakképzés és ezen keresztül a felnövekvő nemzedékek jövőjét veszélyezteti.