Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar 2019. december 6-i Országos Küldöttgyűléséről

2019. december 6-án a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlést tartott.

Vendégként és előadóként is köszönthettük többek között Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár urat az EMMI-ből, és Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszonyt az ITM-ből.

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr (EMMI) és Horváth Péter elnök úr (NPK) ünnepélyes keretek között kiosztották az Iskolai Közösségi Szolgálat díját az idei legkiválóbb iskolának.

Az Országos Küldöttgyűlésen színvonalas és informatív előadások hangzottak el különböző témakörökben. Szó esett a szakképzés átalakulásának okairól és várható eredményeiről, a Nemzeti Alaptanterv változásairól, a nyelvoktatás fejlesztéséről, a pedagógus továbbképzés új rendjéről, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar 2019. éves tevékenységéről, eredményeiről és további feladatairól.

Az Országos Küldöttgyűlés tagjai egyhangú támogatással elfogadták a Nemzeti Pedagógus Kar 2020. évi költségvetési tervét.

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése a Művészetek tagozat elnökének Kiss Papp Csillát, a Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat elnökének Kulcsár Róbertet választotta meg.

A Nemzeti Pedagógus Kar az Országos Küldöttgyűlésén búcsúztatta az Országos Elnökség tagjai közül a nyugdíjba vonuló Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriellát, valamint Veres Pál kollégánkat, aki Miskolc város polgármestere lett. Horváth Péter elnök úr beszédében megköszönte odaadó munkájukat és a Kar érdekében végzett színvonalas tevékenységüket. Továbbiakban jó egészséget és sok sikert kívánt mindkettőjüknek. Az elnökség megüresedett két posztját 2020. január 1-től Táskai Erzsébet a Somogy Megyei Szakszolgálat főigazgatóhelyettese és Szaszák Csaba Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanára fogja betölteni.

Elnök Úr búcsúztatta az Országos Küldöttgyűlés két nyugdíjba vonuló tagját is Mikesy György Pest megyei küldöttet és Füke László Baranya megyei küldöttet.

Elnök Úr külön mondott köszönetet az ugyancsak távozó Uhljár Edit kolléganőnek, akinek a küldöttgyűlés vastapssal köszönte meg munkáját.

Horváth Péter elnök úr a rendezvény zárásaként minden küldöttnek megköszönte éves munkáját.