Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Etikai Bizottságának online szakmai konferenciájáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Etikai Bizottsága 2021. november 17-én 15.30-tól online szakmai konferenciát szervezett. Az NPK országos elnöksége, minden megyei elnök és a háromfős területi etikai bizottságok kaptak meghívást a konferenciára. A megbeszélés célja az volt, hogy a megújult és az esetleges digitális munkarendhez is alkalmazkodó etikai kódexet a széleskörű elméleti megalapozás mellett a gyakorlatban, „működés közben” is bemutassuk. A szakmai konferencia fontos feladata volt az is, hogy egységesíteni tudjuk az területi etikai  bizottságok eljárásait, szervezéstechnikai, bürokratikus és eljárásjogi szempontból.

A konferenciát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nyitotta meg köszöntőjével. Ezt követően dr. Kozák András OEB tag tartott előadást „Az etikai kódex az elméletben és a gyakorlatban” címmel. Az előadás után  fórumbeszélgetésre volt lehetőség, ahol anonimizált és tipizált, aktuális esetmegbeszélések mellett sor került a konkrét gyakorlati tanácsadásra is.

A rendezvény a kitűzött célokat megvalósította, sikerült egy egységes eljárásrend elvi és gyakorlati alapjait meghatározni, de egyértelművé vált, hogy a világjárvány miatt kialakult helyzet szükségessé teszi a további rendszeres egyeztetéseket és megbeszéléseket.

Az Országos Etikai Bizottság ezúton is köszönetét fejezi ki a résztvevőknek a közös munkában való együttműködésért.

Tisztelettel,

Fekete József

OEB elnök