Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Szaktanácsadói tagozatának online szakmai konferenciájáról

Tisztelt Kollégák!

Az alábbiakban olvasható Sinkovics Ágnes a Nemzeti Pedagógus Kar Szaktanácsadói tagozatának elnökének beszámolója a 2021.március 11.-én sikeresen lezajlott online szakmai konferenciájáról.

Összefoglaló a Nemzeti Pedagógus Kar

Szaktanácsadói tagozatának online konferenciájáról

A Szaktanácsadói tagozat konferenciája online formában került megrendezésre 2021. március 11-én. A rendezvényre 105 fő szaktanácsadó jelentkezett.

A konferenciát Jobbágy Miklósné elnök asszony munkájának megköszönésével kezdtük, aki nyugdíjba vonul. Erzsike 2015-ben felvállalta a szaktanácsadói tagozat megalakítását, irányítását és képviseletét a Nemzeti Pedagógus Karon belül. Folyamatos kapcsolatot tartott a tagokkal, véleményüket összegyűjtve, továbbítva segítette a szaktanácsadói munkát. Konferenciákat, személyes találkozókat rendezett évente 1-2 alkalommal. Sokat dolgozott értünk az elmúlt öt évben. Köszönjük!

A konferencián elsőként Szeleczki János a Nemzeti Pedagógus Kar főtitkára adott tájékoztatást a kar munkájáról, eredményeiről. Majd tájékoztatta a résztvevőket az előttünk álló választásokról. Kiemelte a választás fontosságát a pedagógusok érdekében. Részletezte a lebonyolítás folyamatát a fontos időpontokkal együtt. Jelentkezésre, jelöltként való részvételre és szavazásra buzdította a résztvevőket.

Botárné Barcza Éva osztályvezető az Oktatási Hivatal Pedagógiai- szakmai Szolgáltatások Főosztályáról tartalmas előadását tartott „Új kihívások a szaktanácsadásban ” címmel.

Kiemelte a legfontosabb változásokat, melyek új kihívásokat jelentenek a szaktanácsadóknak. Az igények alakulását bemutatva érzékeltette a tematikus területeken való segítségkérési igények óriási emelkedését. Többek között a kiemelt figyelmet igénylő gyerekeket, tanulókat nevelő pedagógusok számára kért segítségkérések száma toronymagasan vezet. Utalt arra, hogy nagyon lényeges a folyamatos fejlődés, önképzés a szaktanácsadók eredményes, hatékony munkájához. A tantárgygondozói szakterületeken jóval kevesebb az igény. Itt új terület felvételét, képzést javasolt a kollégáknak. Több mini kurzus került kidolgozásra, meghirdetésre a fejlődés érdekében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vírushelyzet miatt hangsúlyba kerülő online szaktanácsadás, mint változásra való gyors reagálás elengedhetetlen. Érzékeltette, hogy az egészségügyi helyzet javulásával sem fog ez a mód már eltűnni a gyakorlatból. Megfelelő alkalmazása, előnyeinek kihasználása lényeges. Kiemelte még a törvényi háttér ismeretét, az értő figyelem erejét.

Végül pár diában bemutattam az aktuális szaktanácsadói problémákat, miben szeretnénk változást elérni. Néhány gondolatban utaltam az online előadások eredményességéhez szükséges tudnivalókra. Mivel személyesen nem lehetünk jelen, más hatásokkal tudjuk a figyelmet fenntartani, hatékony előadást megvalósítani.

Az online forma ugyan a személyesség varázsát nem adta vissza, de eredményes és sikeres konferenciát bonyolítottunk le.

Kőszeg, 2021. március 11.

Sinkovics Ágnes

megbízott tagozati elnök