Beszámoló a Somogy megyei online szakmai konferenciáról

A Nemzeti Pedagógus Kar Somogy Megyei Területi Szervezete 2022. február 02. 14:00 órai kezdéssel szervezte meg az online szakmai konferenciát.

A szervezést megelőzte a területi küldöttek 2022. január 06-án személyes megjelenéssel megtartott értekezlete, amely során a szervezéssel kapcsolatos feladatok meghatározásra és kiosztásra kerültek.

Átgondoltuk a jelenlegi szakmai konferencia témák lehetőségeit. Úgy gondoltuk, hogy a mostani gazdasági helyzetben (amikor a „szakik” hiányoznak a munkaerőpiacról) az egyik legfontosabb feladat, hogy a köznevelési intézményekben tanító kollégák, a pályaválasztás előtt álló diákok osztályfőnökei, tanárai is ismerjék meg a szakképzésben folyó változásokat, hogy tudják, jó helyre küldik a diákjukat, ha a szakképzésbe tanácsolják őket.

A konferenciát 14:00-16:30 óra között szerveztük meg, de az online belépési lehetőséget 12:30 órától folyamatosan biztosítottuk.

A szakmai fórum résztvevőit 14:00-kor Gyallai Katalin területi elnökhelyettes, a konferencia moderátora – aki kiemelkedően oldotta meg az összekötést az egyes programok között – felkérésére Agócs Attila területi elnök köszöntötte, kiemelve a konferencia célját. Köszöntötte azokat a tantestületeket, akik a félévzáró tantestületi értekezlet egy napirendi pontjaként hallgatták meg az előadásokat.

Köszönjük, hogy Horváth Péter elnök úr a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke elvállalta a köszöntőt, amelyben mint gimnáziumi igazgató igazi szakképzési tudást csillogtatott meg. Pontosan jól tudja a szakképzés jellemzőit, pl.: az ágazati szakképzést is.

Olyan előadókban gondolkodtunk, akik hitelesen tudják közvetíteni az információkat, akik aktív részesei, irányítói és szervezői a szakképzésnek, a szakképző intézményeknek

A területi küldöttgyűlés egyeztetésének eredményeként kértünk fel két előadót, Weimann Gáborné főigazgató asszonyt a Kaposvári Szakképzési Centrumból, és Horváth Péter főigazgató urat a Siófoki Szakképzési Centrumból.

Weimann Gáborné főigazgató asszony előadásában bemutatta az átalakult szakképzési rendszer eddigi tapasztalatait, a benne rejlő lehetőségeket és az aktualitásokat. Szó esett a Kaposvári Szakképzési Centrum tevékenységeiről, eddig megvalósított elképzeléseiről és szakmai-, valamint infrastrukturális- és eszközfejlesztési terveiről. Ismertette a munkaerő-piaci igények által is generált képzési kínálatot, és tájékoztatta a konferencia résztvevőit arról, hogy milyen pályaorientációs felületeket hoztunk létre a nálunk tanulni vágyók számára. A személyes jelenléttel zajló események háttérbe szorulásával Centrumunk nagy hangsúlyt fektet az információk digitális-online terjesztésének biztosítására. Az előadás a konferencia résztvevői számára kiküldésre került.

Weimann Gáborné előadása: Szakképzés új útjai, aktualitások a szakképzésben

Az előadás elérhetősége: https://kszc.hu/hir?id=789-a-szakkepzes-uj-utjai-%E2%80%93-aktualitasok-a-szakkepzesben

Horváth Péter főigazgató úr előadásának a címe: Szakképzés a dél-balatoni régióban.

A prezentáció elérhetősége:
Szakképzés a dél-balatoni régióban by Péter Horváth on Prezi Next

A konferenciára 130[1] fő regisztrált, de utólag még 8 fő jelezte, hogy lekésve a regisztrációt, de szeretne részt venni a konferencián.

Az online kapcsolatban kicsivel kevesebben vettek részt (97 fő). De voltak olyan tantestületek, ahol egy fő lépett be és a testület több tagja is jelen volt (pl: KSZC Eötvös Műszaki Technikum és Kollégiumból 75 fő, KSZC Jálics Szakképző Iskola és Szakiskola 14 fő…) Összességében elmondható, hogy a szakmai konferencia előadásait majd 200 fő hallgatta meg.

A konferencia második részében a Nemzetgazdasági Minisztériumból Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár előadását nézhettük meg a Szakképzés 4.0, az Új utak a szakképzésben címszó alatt.

 

Pölöskei Gáborné előadása:

https://kossuth-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nyitraii_kossuth-kalocsa_hu/EWaQfoVkI2pCrKjL9JWDZtcBLl0qWoQcV_fdCKfNlDEVKQ?e=Co0nmQ

[1] az előző konferenciára 119 fő regisztrált (a mostani 10% növekedés!)

A konferencia alatt folyamatosan jöttek a köszönetek, a dicsérő szavak az előadásokkal kapcsolatban és kérték az előadók prezentációit.

A konferencia zárásaként Agócs Attila területi elnök megköszönte az előadók rendkívül sikeres előadásit, az általuk adott sok-sok információt, megköszönte a magas részvételt, hogy ilyen sokan becsatlakoztak. A következő időszakra sikeres II. félévet, tanévzárást, szakmai, ágazati, érettségi vizsgáztatást kívánt, majd a konferenciát bezárta.

 

Kaposvár, 2022. február 02.

Agócs Attila

területi elnök