BESZÁMOLÓ-az NPK Fejlesztő-,Konduktív és gyógypedagógiai tagozat Konduktív pedagógiai munkacsoportjának IV. konferenciájáról

Munkacsoportunk 2023.június 7-én tartotta meg Konferenciáját. A korai fejlesztés, fejlesztés és a családi nevelés kapcsolata, összefüggései címmel. Ez volt Munkacsoportunk IV. Konferenciája.

Konferenciánk lebonyolításában nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet szeretnék mondani Nagyné Szabó Etelka jogi és Uhljár Edit irodai és pénzügyi asszisztensnek.

A Rendezvényt Bodrogai Tibor NPK Országos elnökségi tag nyitotta meg, aki a Kormány elé kerülő és szavazására váró Státusztörvényről is beszélt, mely a NPK hathatós munkája révén több helyütt módosulhatott.

Arató Ágnes klinikai szakpszichológus, szülő-csecsemő konzulens előadásnak címe a  Korai fejlesztés a szülő-gyermek-szakember kapcsolatának kontextusában volt: Így jellemezte előadását: „Az előadás arról szólt, hogy a szülő-gyermek-szakember kapcsolatának a minősége hogyan alakítja a fejlesztés folyamatát. Milyen csatornák azok, amelyeken keresztül a kapcsolatot formáljuk, mi minden befolyásolja ezt a hármas helyzetet, és melyek azok a tényezők, amelyekkel segíthetünk egymásnak, magunknak, hogy a kapcsolódás, és ezáltal a fejlesztés minél sikeresebb, tartalmasabb legyen.

Szűcs Sándor, gyógytornász, fizioterapeuta MSc A tipikus fejlődés sajátosságai és a közbeavatkozás felelőssége  címmel tartotta meg előadását, melyet így összegzett:. „Felgyorsult világunkban egyre erősebb az igény, hogy idejében felfedezzük a fejlődés elmaradását. Egyre szélesebb a rizikócsoportba tartozó gyermekek köre. A különféle bio-pszicho-szociális háttérrel rendelkező gyermekek pedig egyre változatosabb eltéréseket, sajátosságokat mutathatnak fejlődésük során. Mikor, milyen módon kell beavatkoznunk? Azonnal célzott terápiára, vagy inkább a helyzetek részletes elemzésére, vizsgálatára, tanácsadásra van szükség. Előadásomban azokra a helyzetekre tekintünk rá, melyekben néhány egyszerű, célzott játékhelyzettel, tanáccsal a tipikus fejlődés útján tarthatjuk a gyermeket. A tipikus fejlődés pedig sokszínű, így a körültekintő tanácsadás, a szülővel folytatott pontos kommunikáció a beavatkozás kulcsa.”

Tantosné Rostagni Katalin, bölcsődei szaktanácsadó, szakmai vezető. Csecsemő-és kisgyermeknevelő előadásának címe A bölcsődében előforduló nevelési problémák és a koragyermekkori intervenciós szemlélet volt, melyet így foglalt össze:   „Az én előadásom lényege, hogy mely területeken  találkoznak a kisgyermeknevelők a bölcsődében fejlődésbeli lemaradással, melynek oka szülői nevelési hibából eredeztethető, illetve bizonyos  nevelési hibák mennyiben  gátolják a gyermekek önállóságát, mozgásfejlődését.”

Szíjjártó Krisztina, a SE PAK EKMI és Pedagógiai Szakszolgálat konduktora előadásának az alábbi címet adta: A  gyermekek állapotának és fejlődésének jellegzetességei  a családi háttér tükrében, s ekként tájékoztatott erről: „Előadásomban nevelői, konduktív pedagógiai szemszögből foglaltam össze a csecsemők és kisgyermekek első vizsgálatai, ill. a szűrés-tanácsadás során általam tapasztalt fejlődésbeli eltérések néhány jellegzetességét, vélelmezett okait. Bemutattam több, a fejlődést befolyásoló tipikus szülői megnyilvánulást, attitűdöt, környezeti hatást, amelynek fókuszában a mozgásfejlődés, szociális érés és önellátás állt.”

Dr. Lakatosné Pintér Anita konduktor A járási és vármegyei szakértői bizottságok tevékenységének ismertetése, kitekintve a jelenkor kihívásaira címmel tartott előadást, mely a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatban megvalósuló szakértői vizsgálatokat mutatta be, különös tekintettel a 0-3 éves korú gyermekekre. Hallhattunk a járási, vármegyei szakértői vizsgálatokról, ezek kritériumairól, jellemzőiről, kapcsolatáról, egymásra épüléséről is.

Forgács Katalin konduktor  búcsúztatójára  nyugdíjba vonulása  miatt került sor. A Nemzeti Pedagógus Kar Konduktív Pedagógiai Munkacsoportja megalakulásában, működésében aktív szerepe volt végig. Konduktori munkája alatt is mindig számíthattunk rá, segítségadása természetes volt kollégái számára, szívből jövő jósága és sajátos humora tették egyedivé a Vele való jó munka- és emberi kapcsolatunkat. Mindig vissza fogjuk várni rendezvényeinkre és a továbbiakban is számítunk hasznos tanácsaira! Köszönjük Kati, és aktív, boldog nyugdíjas éveket kívánunk Neked!!!!

2023.06.13.

Szőllősi Mária Hajnalka
a Nemzeti Pedagógus Kar
Fejlesztő-, konduktív és gyógypedagógia szakmai tagozat
Konduktív pedagógiai munkacsoport vezetője