Intézményvezetői tagozat – Védőoltás felvétele/elutasítása kérdőív összegzése

A kérdőíves felmérés a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke felkérésére készült 2021. november 22-24. között. A célunk az volt, hogy felmérjük a 599/2021. (X. 28.) Kormányrendelet életbe lépésével várható munkáltatói nehézségeket, valamint azt, hogy miként érintheti a köznevelés egészét – jelenlegi tudásunk szerint – a védőoltás kötelezővé tétele.

A felmérés a pedagógusok, nevelők érintettsége mellett kitér az intézmények működését garantáló egyéb dolgozók és a technikai személyzet érintettségére is. Tekintettel arra, hogy az óraadók jelenleg még nem tartoznak a rendelet hatálya alá, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusokra nem tértünk ki.

A kérdőívet 1529 intézményvezető küldte vissza, amelyből 1522 válasz volt értékelhető.

A felmérés a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének távlati célját is szolgálja, miszerint az intézményvezetők rendszeresen és minél konkrétabb, aktuális információkkal segítsék a közös munkát, illetve lehetőségük legyen a helyi és közérdekű problémáikat szintúgy megosztani az elnökséggel.

Köszönjük minden, a kérdőívet kitöltő Intézményvezető visszajelzését!

Pásztor Gergely
megbízott tagozati elnök

Az intézmény típusa A válaszadó intézmények száma Pedagógus Egyéb dolgozó
Az oltást fe nem vettek  száma Ebből az oltást felvenni sem szándékozók száma % Az oltást fe nem vettek száma Ebből az oltást felvenni sem szándékozók száma %
szakggimnázium, szakképző iskola 5 60 54 90,00% 16 13 81,3%
óvoda 663 1868 1338 71,63% 1276 1006 78,8%
általános iskola 530 1762 1092 61,98% 1079 620 57,46%
AMI 54 244 143 58,61% 56 32 57,1%
általános iskola és AMI 61 306 172 56,21% 179 93 52,0%
pedagógiai szakszolgálat 7 148 83 56,08% 38 20 52,6%
gimnázium 104 308 169 54,87% 277 151 54,5%
EGYMI, egyéb 67 518 259 50,00% 304 138 45,4%
kollégium 31 56 28 50,00% 64 35 54,7%
ÖSSZESEN 1522 5270 3338 61,04% 3289 2108 59,3%

0-3 fő nem vette fel az oltást/nem hajlandó oltakozni az intézmények/válaszok összes számához viszonyítva (1522 intézmény/válasz)

Intézmények száma (db.) %
Minden pedagógus be van oltakozva. 256 16,82%
A nevelőtestületből nem vette fel az oltást 1 fő 244 16,03%
A nevelőtestületből nem vette fel az oltást 2 fő 269 17,67%
A nevelőtestületből nem vette fel az oltást 3 fő 225 14,78%
ÖSSZESEN: 994 65,31%
Intézmények száma (db.) %
Nem lesz be nem oltott pedagógus 399 26,22%
A nevelőtestületből nem szándékozik felvenni az oltást 1 fő 290 19,05%
A nevelőtestületből nem szándékozik felvenni az oltást 2 fő 181 11,89%
A nevelőtestületből nem szándékozik felvenni az oltást 3 fő 181 11,89%
ÖSSZESEN: 1051 57,16%

 

Intézmények száma (db.) %
Minden egyéb dolgozó be van oltakozva. 496 32,59%
Az egyéb dolgozók közül nem vette fel az oltást 1 fő 333 21,88%
Az egyéb dolgozók közül nem vette fel az oltást 2 fő 256 16,82%
Az egyéb dolgozók közül nem vette fel az oltást 3 fő 143 9,40%
ÖSSZESEN: 1228 80,68%
Intézmények száma (db.) %
Nem lesz be nem oltakozott egyéb dolgozó 691 45,40%
Az egyéb dolgozók közül nem szándékozik felvenni az oltást 1 fő 345 22,67%
Az egyéb dolgozók közül nem szándékozik felvenni az oltást 2 fő 221 14,52%
Az egyéb dolgozók közül nem szándékozik felvenni az oltást 3 fő 106 6,96%
ÖSSZESEN: 1363 89,55%