„Kiváló IKSZ Program” díj – 2022

Tisztelt Kolléga!

A Nemzeti Pedagógus Kar – A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 63/B. § (1) a) alapján – együttműködve az Oktatási Hivatallal – látja el a Közösségi szolgálat támogatását és intézményi nyomon követését. A monitoring vizsgálatok során a 2021/2022-es tanévben az országos összesítések eredményeként a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium bizonyult példaértékű, kimagasló munkát végző oktatási intézménynek e téren!

Ennek megfelelően a Köztestületünk által alapított „Kiváló IKSZ Program” díját a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium nyerte el, melynek átadására a Nemzeti Pedagógus Kar – Országos Küldöttgyűlésén került sor 2023. február 17-én Budapesten.

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium (IKSZ)_PPT

 

Néhány gondolat az intézményi munkáról az IKSZ tekintetében:

Az intézményi koordinátor az IKSZ bevezetése óta látja el feladatát, jelenleg igazgatóhelyettes is. Az intézményvezető szerint a koordinátor személye garancia arra, hogy ilyen kiemelkedő színvonalon működik ez a tevékenység az intézményen belül, de nagy segítséget jelentenek az osztályfőnökök is.

A kiugróan magas teljesítési óraszámok már előre vetítik azt a tényt, hogy a diákok nagyobb hányada nem csak 50 óra közösségi szolgálati órát teljesít, nem ritka a 80-90 óra, vagy akár ennél több teljesítése. Az iskola változatos lehetőségeket kínál az IKSZ órák teljesítésére, illetve minden szervezetnek van felelőse is az iskolán belül. A közösségi szolgálati órák teljesítése alkalmával az intézményből egy pedagógus szinte minden lehetséges alkalommal elkíséri a tanulókat, az intézmény így vállal felelősséget a diákjaikért. A koordinátor nagy figyelmet fordít az érzékenyítésre is, a speciális szervezeteknél (nyugdíjas otthon, Parafónia zenekar) végezhető közösségi szolgálat esetén külön felkészítést szerveznek a diákoknak.

A diákok nagyon pozitívan számoltak be a közösségi szolgálat során szerzett tapasztalatokról. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy 10. évfolyam végére a legtöbb diák végez az 50 óra közösségi szolgálattal.

Minden tanév végén az összes osztályból egy tanulót jutalmaznak a kiemelkedő közösségi szolgálati teljesítményéért, ami ösztönzőleg hat a diákokra, ennek köszönhetők a túlteljesítések is. Az intézményben fontosnak tartják az érzékenyítést, csapatépítést, a művészetek tiszteletét, valamint a közös alkotást: a gimnázium kiváló kapcsolatot ápol a Parafónia zenekarral. A zenekar speciális igényű fiatalokból áll, akik többféle hangszeren szólaltatnak meg klasszikus zenét, ezért több alkalommal adnak közös koncertet a gimnázium énekkarával.