Országos Gyógytestnevelés Konferencia

Tisztelt Kollégák!

Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozatunk Országos Gyógytestnevelési Konferenciát szervezett „Elkötelezettség és szakmai felelősség vállalás a szakmai fejlődésért” címmel, 2017. november 25-én a Testnevelési Egyetemen.

A konferenciát Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor úr, nyitotta meg.  Köszöntőjében összefogásra és egységre szólította fel a gyógytestnevelés területén dolgozó szakembereket és tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a Testnevelési Egyetem a továbbiakban is aktívan támogatja és segíti a gyógytestnevelés jövőbeni fejlődését.

A délelőtti program során tájékoztatást kaptunk Marosi Katalin osztályvezető asszonytól és Markovits Erzsébet pedagógus minősítési szakértőtől (Oktatási Hivatal) a pedagógus minősítés rendszeréről és a gyógytestnevelők minősítésével kapcsolatos tapasztalatokról, Dr. Simon István Ágoston egyetemi docenstől (Soproni Egyetem BPK) a gyógytestnevelés megújulásának irányairól és lehetőségeiről, Vezér Katalintól (NPK, gyógytestnevelés munkacsoport vezető) a legújabb – az NPK keretei között 2017. júniusában lebonyolított – feltáró kutatás alapján a gyógytestnevelő tanárok jelenlegi helyzetéről, és Csányi Tamástól (Magyar Diáksport Szövetség szakmai főtanácsadója) az élményközpontúság megjelenéséről a mozgástanítás folyamatában.

A délelőtti elméleti programot délután gyakorlati órák követték a pedagógus kollégák aktív részvételével: Vass Lívia (Pécsi Tudományegyetem) – Zoknira fel, Őry Eszter (Budapest) – Elmélet a gyakorlatban, tudatosságra nevelés a gyógytestnevelésben, Pappné Gazdag Zsuzsanna (Budapest) –   Játék a foglalkoztatási formákkal és Almásy Csilla (Budapest) – Proprioceptív tréning-innovatív edzésmódszer a gyógytestnevelés órákon címmel.