« Szep, 2017 »
H K SZ CS P SZ V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Nemzeti Pedagógus Kar

"Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen."
(Gróf Széchenyi István)

Választás
« Szep, 2017 »
H K SZ CS P SZ V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Közelgő Események

Nincs találat!

Legfrissebb Híreink

Kérdőív a vezetői életpályával kapcsolatban

Tisztelt Intézményvezető!

Az utóbbi évek közoktatási átalakítása során az köznevelési szervezet legfontosabb szereplőire, az intézményvezetőkre kevesebb figyelem jutott. Az átalakítás homlokterébe egyfelől a pedagógus működése (lásd életpálya, tanfelügyelet, minősítés), másfelől az oktatási rendszer átalakítása (központi fenntartás és működtetés) került, vagyis mikro- és makroszinten igyekeztek pozitív változásokat hozni a magyar köznevelésbe. Ugyanakkor a középső szintre, az oktatási intézményekre, mint szervezetekre csak az elvárások szintjén (tanfelügyelet) figyelt az oktatásirányítás. 

Az intézményvezetőket joggal nevezhetjük az átalakítás veszteseinek, hiszen míg egyfelől feladataik csak részben csökkentek, nagyobb részt inkább nőttek, addig a pedagógus életpálya bevezetésével helyzetük és relatív bérpozíciójuk romlott. A minősítésük nem vezetői feladataik mentén történt, pótlékaik nem kompenzálják a feladataikkal járó többletterheket és felelősséget. 2017 őszén az általános reálbér-emelkedés valamint a pedagógusok pótlékemelései csak tovább mélyítik a problémát.

Az NPK Országos Elnöksége azt kéri a Kar Intézményvezetői tagozatától, hogy dolgozzon ki egy javaslatot, az iskolavezetői munka szerepének és jelentőségének megfelelő elismeréséről, amit a döntéshozók elé terjeszthet.A javaslat legfőbb elemei a következők: az intézményvezető megfelelő helye az életpálya-rendszerben, az intézményvezetői karrier-pálya kialakítása, az intézményvezetők méltányos és arányos pótlékrendszerének megállapítása. 

Kérjük, hogy a mellékelt kérdésekre adott válaszaival segítse javaslatunk kidolgozását!Természetesen mindenkitől szívesen fogadunk szöveges javaslatokat is.

A Kar kiemelten támaszkodott eddig is az intézményvezetők véleményére. Javaslataink képviseletét, érdekérvényesítő képességünket nagyban erősítené, ha az intézményvezetők minél szélesebb körének véleményét megismerhetnénk, és dokumentált mértékű támogatását bírnánk. Levelünkhöz mellékelünk egy Csatlakozó nyilatkozatot, kérjük, ha egyetértenek törekvéseinkkel és céljainkkal, lépjenek be a Intézményvezetői tagozatba, hogy véleményük még hatékonyabban eljusson a döntések előkészítőihez és a döntéshozókhoz! Segítségüket, véleményüket, támogatásukat előre is köszönjük.

A kérdőív értékelése az alábbi linkre kattintva végezhető el:
https://unipoll.hu/Survey.aspx?surveyid=142062563&lng=hu-HU

 

Tovább Olvasom

NYILATKOZAT A Nemzeti Pedagógus Kar nyilatkozata a Fejlesztő-, és gyógypedagógia tagozat egyetértésével

 

Javaslat a gyógypedagógiai oktatási intézményeknél dolgozók, valamint az intézményvezetők pótlékának megállapítására


A pedagógusok nagy megelégedéssel fogadták, hogy a Klebelsberg Központhoz tartozó intézményekben, hogy a pótlékok irányadó mértéke a jogszabályban meghatározott középértéken lett meghatározva, mely lehetőséget ad az intézményvezetőknek, hogy a kimagasló munkát végző alkalmazottaiknál elismerjék a többlet teljesítményt.

 

A Nemzeti Pedagógus Karhoz érkezett jelzések alapján szeretnénk felhívni a döntéshozók figyelmét, a gyógypedagógiai intézmények működését is veszélyeztető problémára, amely folyamatosan újra generálja a gyógypedagógus hiányt és erősíti a szakemberek elvándorlását a területről.

 

1.     A fent jelzett pozitív változás a gyógypedagógiai pótlékot nem érintette, azt továbbra is alapértéken tervezhetik az intézmények, pedig ezen a területen dolgozó gyógypedagógusoktól egyre több és szerteágazóbb feladatokat várnak el a munkaadók:  

 

a.     Fokozott fizikai és pszichés megterhelést jelent a gyógypedagógusok számára, hogy erre a területre koncentrálódik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása.

b.     A gyógypedagógus folyamatosan nyolc szakirányon, több intézménytípus (óvoda, fejlesztő nevelés, oktatás, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola) szerint szükséges, hogy tudását szélesítse, a tanulói összetétel alapján – hiszen végzettségük minden műveltségi területre szól alapfoktól akár a középfok 10. osztályáig.

 

c.     A gyógypedagógiai óvodákban nincs osztályfőnöki / csoportvezetői pótlék, pedig ezen a területen is a gyerekek ugyanolyan szakmai munkát, komoly egyéni odafigyelést igényelnek, mint az általános iskolai, szakiskolai v. készségfejlesztő iskolás társaik.

 

d.     A nevelő-oktató munka mellett a gyógypedagógusok részt vállalnak az oktató - nevelői munkához közvetlenül nem köthető egészségügyi ellátásban is – pl. a tanulók egészségi állapotának megfelelő segítségnyújtás az oktatás folyamatában, gyógyszerszedésének biztosítása napközben. A tanulók egészségi állapota miatt sok plusz odafigyelést igényelnek pl.: az epilepszia, az evési zavarok, rendellenességek, a különböző pszichiátriai megbetegedések gyakori előfordulása miatt.

 

e.     A nevelő munka egyre hangsúlyosabbá válik, ugyanakkor egyre nehezebb körülmények között: az utóbbi években megszaporodott azoknak a tanulóknak a száma, akik súlyos pszichiátriai problémákkal kerülnek az integrációból a gyógypedagógiai nevelést, oktatást végző iskolákba.


 Ezek a tanulók nem „tipikus” értelmi fogyatékosok, társaikkal szemben nem elfogadók, aszociális, antiszociális viselkedés jellemzi őket. Mindez nagyban hozzájárul, ahhoz, hogy a pályakezdő gyógypedagógusok nem iskolai keretek között képzelik el gyógypedagógiai tevékenységüket.

 

f.      Nagy az elfordulás a pályától a feladat nehézsége, szerteágazósága miatt és egyre többen választják az egyéni fejlesztéseket preferáló munkalehetőségeket.

 

g.     Sajnos egyre többen távoznak külföldre is, mivel nemzetközi megítélésben magasabb presztízsű tudás a gyógypedagógiai szaktudás és anyagi elismertsége is nagyobb.

 

 

Véleményünk szerint, a középértéken tervezhető gyógypedagógiai pótlék vonzóbbá tehetné, segíthetné a gyógypedagógusi szakmaválasztást, tükrözné a hivatás értékét és lehetőséget adna az intézményvezetőknek a többletfeladat elismerésére is.

 

 

2.     A vezetői pótlékok megállapításánál nem veszik figyelembe a sajátos nevelési igényű tanulók szorzószámait, valamint azt, hogy az intézményeken belül több feladat ellátása folyik párhuzamosan. Ez hátrányosan érinti a gyógypedagógiai intézményekben intézményvezetői megbízást vállalókat és mellette vezetőként dolgozó helyetteseket, intézménység-vezetőket, tagintézmény-vezetőket.

 

a.     A törvény a csoportok maximális létszámainál helyesen figyelembe veszi, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek kisebb létszámú csoportban nevelhetők eredményesen, mely azonban a magasabb vezetői pótlékokat hátrányosan érinti, míg az osztályfőnöki, munkaközösségi pótlékoknál nem tesz ilyen megkülönböztetést.

 

b.     A fentebb említett osztályok létszáma objektíven behatárolja, hogy a kizárólag gyógypedagógiai oktatást, nevelést végző iskolák tanulói létszáma teljes kihasználás mellett sem érheti el az ugyanolyan osztálylétszámmal rendelkező többségi iskolák osztálylétszámát, hiszen ott átlagosan a megengedett osztálylétszám kb. 50%-a a többségi iskolák osztálylétszámának.

 

c.     A szabályzók csak a tanulói létszámot veszik figyelembe a vezetői pótlékok megállapításánál, azt nem, ha több feladatot is ellát az intézmény - lásd.: EGYMI: óvoda, általános iskola, fejlesztő nevelés-oktatás, utazó gyógypedagógiai v. konduktori hálózat, szakiskola, készségfejlesztő iskola.

 

Meglátásunk szerint szükséges lenne a fenti sajátosságok és feladatok elismerése a vezetői pótlék megállapításánál.

Tovább Olvasom

Óvodai tagozat szakmai konferenciája

Kedves Kollégák!

2017 augusztus 31-én megrendezésre került a Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai tagozatának 2017/2018. nevelési év nyitó szakmai konferenciáját melynek címe: "Az értékelés helye és szerepe a gyermek óvodai fejlődésében"

A rendezvényen elhangzott előadásokat: a Nemzeti Pedagógus Kar honlapján, Tudástér,  Előadások, PPT fül alatt tölthetők le.

Tovább Olvasom