Beszámoló-Bács-Kiskun vármegyei szakmai fórum

 

2024.május 24. -én Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje adott helyszínt a Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun vármegyei szakmai fórumának.

A rendezvényen megjelent óvoda és iskolaigazgatókat Arnold Adrienn a Nemzeti Pedagógus Kar – Bács-Kiskun vármegyei elnöke és a Szabóné Juhász Ildikó igazgató köszöntötte.
Ezután következett Dr. Kozák András a Nemzeti Pedagógus Kar jogi szakértőjének tájékoztatója a pedagógusok teljesítményértékeléséről.

Az előadásban a következő témákról esett szó:

  • A teljesítményértékelés (TÉR) rendszerének törvényi és rendeleti szabályai
  • A pedagógusok munkaszínvonalának értékelési szempontjai és részterületei
  • A teljesítményértékelés mérési területei
  • A köznevelési intézmény igazgatójának új döntési és felelősségi kompetenciái
  • Pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak teljesítményértékelése
  • A köznevelési intézmény igazgatójának és vezető beosztású alkalmazottainak teljesítményértékelése
  • A TÉR szempontjából releváns intézményi szabályozó dokumentumok felülvizsgálatát érintő kérdései
  • A TÉR és a tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsolódási pontjai
  • A teljesítményértékelés és az intézményi önértékelés kapcsolata

Az előadás számos hasznos ismerettel szolgált a teljesítményértékelés jogszabályi hátteréről és minden területéről. Részletes információkat nyújtott a fontosabb dátumokról és a teendőkről, nagy segítséget nyújtva ezzel a következő időszak intézményi teendőinek tervezéséhez és megvalósításához is.
A prezentáció után a résztvevők lehetőséget kaptak arra is, hogy a témához kapcsolódóan kérdéseket tegyenek fel, melyeket dr. Kozák András maradéktalanul meg is válaszolt.
Az előadás anyagát a jogi szakértő a Nemzeti Pedagógus Kar honlapján is elérhetővé tette mindenki számára, ezzel is nagy segítséget nyújtva a további tájékozódáshoz.

Köszönjük minden szervezőnek a szakmai fórum megszervezését!

Hádingerné Harnos Ildikó
Nemzeti Pedagógus Kar – Bács-Kiskun vármegyei országos küldött