Beszámoló / Nógrád Megyei Szakképzési Konferencia

BESZÁMOLÓ A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI KONFERENCIÁRÓL
Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
2022. december 7.

Sajtómegjelenés:
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2022/12/bemutattak-a-szakkepzes-helyzetet-a-balassagyarmati-konferencian

 

A Nemzeti Pedagógus Kar Nógrád megyei elnökének megnyitó gondolatait követően elsőként Nagyné Barna Orsolya, a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit, aki elmondta, hogy a tankerület mindig teret ad szakképző iskoláknak a bemutatkozásra. Legutóbb a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója, Baranyi Zoltán tartott tájékoztatót a tankerület intézményvezetői számára. Köszöntő szavaiban megerősítette a szakképzés jelentőségét, az általános iskolák pályaorientációs rendszerének fontosságát.

A program első előadója Szaszák Csaba a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagja volt, aki a Nemzeti Pedagógus Kar és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött együttműködési megállapodásról tartott előadást. Előadásában kitért a megállapodás céljára, felvázolta a megállapodás témaköreit, a megvalósítás menetét. Elmondta, hogy a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, valamint a Szakképzési Innovációs Tanács megalakulása új feladat elé állította az NPK-t. Ennek okán jött létre a megállapodás, melynek keretében mintegy 20 területi konferencia került megrendezésre a 2022-es esztendőben.

Hudacsek László Péterné, az Innovatív Képzéstámogató Központ szakmai igazgatója tartotta meg előadását „Szakképzésben a jövő” címmel. Előadásában kitért a 2021/2022-es szakképzési tanév tapasztalataira és a 2022/2023-as tanév beiratkozásainak eredményeire. Felvázolta a szakképzés átalakításának főbb lépéseit, a szakképzési centrumokba beiratkozott tanulók számának emelkedését, hogy miért választják a tanulók a szakképzést, honnan tájékozódnak a pályaválasztók, valamint szólt a felnőttek szakmai oktatásáról. Új lehetőségként beszélt a technikusi képzés kínálatának bővítéséről. Előadása további részében kifejtette a tanulói juttatások, az ösztöndíjrendszer fontosságát és pozitív hatását, majd szólt a korszerű tartalmi szabályozók és digitális tananyagfejlesztésről. Előadását a professzionális irányítás és humánerőforrás-fejlesztés témakörével zárta.

A következő előadó Baranyi Zoltán volt a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum főigazgatója. Előadásának címe: Duális képzésben külföldön is – Erasmus + szakmai programok a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum iskoláiban. Előadásában hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a diákok külföldi tapasztalatokkal is gazdagodhatnak tanulmányaik során, amely kihat későbbi életükre is. Az így szerzett tapasztalatok erősen befolyásolják későbbi szakmai munkájukat, és emelett betekintést nyerhetnek más országok szokásaiba, kultúrájába, megismerhetik nevezetességeiket is. Több diák ezeknek a lehetőségeknek köszönheti, hogy a külföldi tanulmányút segítségével juthatott el külföldre.

Szrenka Anikó a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatója „Sulitérkép, suliséta” – új utak keresése a nyolcadik osztályos diákok beiskolázásához címmel tartott előadást. Előadásában elmondta, hogy a sokéves hagyományos nyílt napot igyekeztek megreformálni, érdekesebbé, interaktívvá tenni az iskola iránt érdeklődő diákok számára. Fontosnak tartja az általános iskolákkal – különösen a végzős diákokkal, osztályfőnökeikkel és a továbbtanulásért felelős pedagógusokkal – való szorosabb kapcsolattartást, együttműködést a továbbtanulás előtt álló diákok megfelelő tájékoztatása érdekében.

A megyei konferenciát Gembiczki Ferenc a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum kancellárja zárta, aki megköszönte a Nemzeti Pedagógus Kar együttműködését a konferencia szervezésében és köszönetet mondott az előadóknak és minden résztvevőnek. Záró gondolataiban elmondta, hogy az előadások rávilágítottak a szakképzés fontosságára, sokszínűségére, Ő is megerősítette a szakképző iskolák és az általános iskolák közötti jó együttműködés fontosságát a továbbtanulás előtt álló diákok megfelelő tájékoztatása érdekében.

Az előadások után Csábi István az NPK Nógrád megyei elnöke elmondta, hogy jó és hasznos kezdeményezés volt a megyei konferenciák megszervezése, amely rávilágított a szakképzés fontosságára, majd megköszönte a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójának támogatását, valamint a balassagyarmati NMSZC Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatójának és munkatársainak a konferencia megszervezésében, technikai lebonyolításában nyújtott szervezői munkát. Elnök úr minden résztvevőnek áldott karácsonyt és sikeres újévet kívánt az Nemzeti Pedagógus Kar, a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum és a Balassagyarmati Tankerületi Központ nevében.

Csábi István
NPK Nógrád Megyei Területi Elnök