MEGHÍVÓ SZAKMAI KONFERENCIÁRA

Tisztelt Kollégák!

2023.december 14-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel–  személyes jelenléti és felvételről való megtekintéssel elérhető formában – Dr. Kozák András LL. M.  tanügyigazgatási jogi szakértő A 2024. január 1. napján hatályba lépő jogszabályi változások a köznevelési intézményekben: tanügyigazgatási és munkáltatói teendők címmel szakmai fórumot tart, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Témáik:

  • A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő munkáltatói feladatok 2024. januárjában (köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba történő kinevezés, munkaszerződések, munkáltatói tájékoztatás, a januártól júliusig terjedő időszak adminisztrációs teendői)   
  • A 2024. január 1. napján hatályba lépő megváltoztatott és új foglalkoztatási szabályok (Púétv., Púétv. vhr.)
  • A kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer (TÉR) alkalmazására való felkészülés (intézményi, vezetői szintű) feladatai a 2023/2024. tanévben
  • A bérminimum-rendeletből fakadó teendők (2023. dec.-2024. jan. NOKS-alkalmazottak, egyéb munkakörben foglalkoztatottak bérkompenzácója)
  • A köznevelési törvény és végrehajtási rendeleteinek 2024. január 1-jei módosításaiaz ebből adódó igazgatói teendők
  • A pedagógusok előmeneteli rendszerének hatálya alá tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos – minősítési processzussal összefüggő – munkáltatói teendők (átsorolás)
  • A 2024. évi központi költségvetési törvény köznevelési relevanciájú normái
  • A köznevelési intézményekben folyó személyesadat-kezelés megváltozott szabályai és rutinjai
  • A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak, továbbá egyes szabályzatainak szükséges módosításai
  • és amit tisztelt hallgatóink felvetnek, kérdeznek…

Bonus: Az előadás szerkesztett anyaga (*pdf)
A konferencián való részvétel módjai:
-személyes jelenléttel (25 főig),
-felvételről való megtekintéssel.
Helyszín: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. FÜPI Kft.

Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://forms.gle/ywyZF4TUUbHpbiPR6

Az előadás díja: 5000 Ft
Fizetés módja: átutalással
FONTOS! Az utalásnál a közlemény rovatba csak a számlán szereplő sorszámot kell beírni, mást nem!
Átutalásnak a rendezvény előtt kell megérkeznie.
Kérjük, hogy az előadáson való részvétellel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az intezet@fupi.hu e-mail címre küldje.

Üdvözlettel:
Juhász Ildikó
FÜPI Kft.
ügyvezető