Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének véleményezése „az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról” szóló tervezetről

Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének véleményezése

 „az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról”

 szóló tervezetről

 1. Egyértelműen jeleznünk kell ismételten, hogy az egyetlen munkanap nélküli vélemény kérés méltatlan, és esély sincsen arra, hogy az NPK valóban a tagság véleményét tudja közvetíteni, még arra sincsen lehetőség, hogy az országos küldöttek véleményt formáljanak. Ez az elnökség véleménye.
 2. Az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról kizárólag arra alkalmas, hogy egy esetleg már induló agresszív magatartást kényszerintézkedéssel megakadályozzon, illetve elrettentéssel meggátoljon, vagy más időpontra és más helyszínre kényszerítsen. Ilyen értelemben pedagógiai jellegű megelőzést egyáltalán nem érint. Véleményünk szerint viszont a hosszabb távú megoldás csak pedagógiai segítséggel jöhet létre.
 3. Kétségtelen, hogy sajnos vannak olyan intézmények, ahol a mostani helyzetben, egyes diákok számára, csak az előbbi tud talán hatásos lenni, ezért ezeken a helyeken, az iskola rendészet kizárólag a nevelőtestület kérésére való alkalmazását, a feltételek néhány pontosításával elfogadható lépésnek gondoljuk, hiszen valamit tenni kell azért, hogy az egymással, illetve még szélsőségesebb esetben a pedagógusokkal kapcsolatos erőszak ne történhessen meg.

Mindenképpen szükségesnek tartjuk a rendelettel kapcsolatban az alábbi pontosításokat:

 • A javaslat úgy fogalmaz, hogy iskolaőrt az iskola igénye alapján lehet alkalmazni. Szükséges rögzíteni, hogy az iskolaőr alkalmazása akkor lehetséges, ha azzal a nevelőtestület (az iskola belső szabályainak megfelelően meghozott döntéssel) egyetért.
 • Az iskolaőr megbízása minden esetben határozott időre szól, és kizárólag a nevelőtestület ismételt egyetértése mellett hosszabbítható meg.
 • Amennyiben az iskolaőr működésének feltételei nem adottak, igény és nevelőtestületi egyetértés esetén a fenntartó köteles biztosítani a feltételeket.
 • Ha nem áll fenn tanuló, pedagógus vagy bármely más személy közvetlen veszélyeztetettsége, vagy ezt a veszélyt az iskolaőr már elhárította, az iskolaőr csak javaslatot tehet intézkedésre melyről az intézményvezető dönt.
 • Az intézményvezető az iskolaőr felett utasítási joggal rendelkezik.

Ezzel egyidejűleg javaslatot teszünk arra, hogy milyen egyéb intézkedések lennének szükségesek a helyzet hosszabb távú megoldására:

 Olyan jogkör adása az iskoláknak, amelynek révén még a bűncselekményi szintű iskolai erőszak bekövetkezése előtt alkalmazhatnak az iskolai szabályok megszegésének következményeként megjelenő fegyelmi eszközöket, úgymint felfüggesztés, a közösségből való kiemelés, konfliktuskezelési tréning előírása, kedvezmények, juttatások felfüggesztésére vonatkozó javaslat az illetékes hatóságnál.

 • Teljes munkaidős gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása minden iskolában.
 • A fenntartóknál, az intézményi igényeknek megfelelő számú teljes, vagy rész munkaidős iskolapszichológus alkalmazása.
 • A pedagógiai asszisztensek létszámának intézményi igény szerinti jelentős megemelése.

 

Budapest, 2020. június 2.

Tisztelettel,

Nemzeti Pedagógus Kar

    Országos Elnöksége

 

http://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-02-az-iskolai-eroszak-megszuntetese-es-megelozese-erdekeben-szukseges-egyes-torvenymodositasokrol-honlap.pdf