A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségi Ülése 2020. június 22.

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége még a szünet kezdete előtt tartotta meg ülését.

Horváth Péter elnök úr megköszönte a távozó Szakál Ferenc Pál elnökségi tagunk eddigi munkáját, tevékenységét.

Horváth Péter elnök úr értékelte az elmúlt időszak munkáját, a közelmúlt történéseinek tapasztalatait. Külön kitért a járvány időszaka, a digitális oktatás, az érettségi, a tanévzárás, valamint a következő tanév előkészítésének témaköreire.

Ebben az időszakban az Országos Elnökség több fontos dokumentumot készített, melyeket közzétettünk honlapunkon, illetve e-mailen keresztül kiküldtünk az oktatási intézményeknek. „A megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére” című, az óvodai beiratkozásokkal, továbbá az érettségivel kapcsolatos anyagaink nagy segítséget jelentettek a kollégáknak. Visszacsatolásként komoly elismeréseket és köszöneteket kaptunk a kollégáktól és az oktatás prominens vezetőitől. Az iskolák újranyitásával kapcsolatban ugyancsak sikerült segítséget nyújtani intézményeink számára a közreadott tanácsainkkal.

Az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett honlapunk látogatottsági szintje, volt olyan nap amikor több tízezer fő látogatta meg.

Az iskolaőrség és a pedagógus béremeléssel kapcsolatos állásfoglalásainkat komoly belső egyeztetés előzte meg, ezek után alakítottuk ki a honlapon közzétett véleményünket.

Horváth Péter elnök úr tájékoztatta az Országos Elnökséget, hogy több, sajtón keresztül nagy nyilvánosságot kapott etikai vizsgálatot kérő beadvány érkezett részünkre, melyben rövidesen állásfoglalásra kerül sor az Országos Etikai Bizottság részéről. A pedagógus utánpótlás kérdésével kapcsolatban ugyancsak tájékoztatást kapott az elnökség. A szakképzésben bekövetkezett béremeléseket tudomásul vette az elnökség.

Az elkövetkezendő időszak terveiről, programjairól egyeztetett az elnökség. Ősztől folytatni fogjuk a tavasszal a koronavírus járvány miatt félbeszakadt konferencia sorozatunkat. Ennek előkészítő munkálatait a Központi Iroda már megkezdte.

A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnöksége jóváhagyta a 2021. évi Tisztújító választás ütemtervét.

Az Elnökség döntött arról, hogy a következő Országos Küldöttgyűlés 2020. október 7-8. között Egerben kerül megrendezésre.

Sor került még szakmai tagozataink és munkacsoportjaink munkájának értékelésére. A Központi Iroda tájékoztatást adott a területi elnökségek, valamint a szakmai tagozatok vezetőségét érintő személyi változásokról nyugdíjba vonulások miatt. Az Elnökség felkérést és ideiglenes megbízási javaslatokat tett a megüresedő helyek pótlására.