Beszámoló a 2022. február 11-i Óvodai tagozat – online szakmai konferenciáról

Összefoglaló

2022. február 11-én, az Óvodai tagozat szakmai konferenciájára nagyszámú (307 fő) regisztrációt követően került sor.

Sajnos ezúttal is csak online tudtuk megszervezni, de nagy öröm, hogy így is sok kolléga érdeklődött a kiírt témák, előadók iránt.

 • Az érdeklődőket és előadókat Nagyné Szabó Etelka országos elnökségi tag köszöntötte.

Eredményként értékelte, hogy tagozatunk jelzése alapján, Dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Államtitkár közben járt, hogy az óvodák és dolgozói továbbra is részesüljenek a Tisztaszoftver programban.

Örömét fejezte ki, hogy az óvodapedagógusok nagyon érdeklődők, aktívak, pl. a legutóbbi vezetői tagozat kérdőívét a legtöbben óvodapedagógusok válaszolták meg, és többen részt vettek a vezetői tagozat konferenciáján. Gratulált a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozatnak, hogy külön Óvodai konferenciát szerveztek.

További konferenciákat, programokat ismertetett, biztatott a részvételre.

 • Márkus Lászlóné a tagozat elnöke ismertetett néhány eredményt a tagozat 2021 évi munkájából:

3 online konferenciát tartottunk:

 • február 9. – „Hetedik kompetencia és digitalizáció”
 • szeptember 27. – „Mentálhigiéné és szakmai motiváció változó világunkban”
 • november 29. – „A gyermeki fejlődés nyomon követése, Óvoda-Iskola átmenetcímmel.

Előadók voltak:

 • Kozák András tanügyigazgatási jogi szakértő,
 • Jantnerné Oláh Ilona KOKOSZ főtitkára,
 • Bátkiné Mészáros Viktória tehetségfejlesztő szaktanácsadó,
 • Kissné dr. Zsámboki Réka – Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánhelyettese,
 • Antal Judit mentálhigiénés szakember,
 • Szent-Gály Viola Oktatási Hivatal munkatársa,
 • Tímár Borbála a Digitális Jólét Nonprofit Kft. munkatársa,
 • Szilágyi Barnabás Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar docense,
 • Pálinkásné Garasos Melinda Kisvárdai Egyesített Óvoda Intézményvezető.

Az előadók prezentációja és az összefoglalók a konferenciákat követően, a NPK honlapján minden érdeklődő számára elérhetők.

További feladatok és eredmények:

 • Tagozati lista frissítése – tagozati hálózat megújítása.
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátás, Küldöttgyűléseken részvétel.
 • Óvodai tagozat országos küldöttekkel kapcsolatfelvétel.
 • Véleményezésre kapott dokumentumokkal, problémákkal kapcsolatban vélemények továbbítása az elnökség felé.
 • Együttműködés a Digitális Jólét N. Kft-vel, az OkosÓvoda Program, Pályázati Bizottság munkájában való részvétel.
 • Felkérésre óvodavezetői pályázatok véleményezése.
 • szeptember 22-23. Országos Küldöttgyűlés – Összesített javaslataink a honlapon olvashatók.
 • szeptember 28. Civil kerekasztal beszélgetés a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke meghívására. Legfontosabb problémaként jelent meg: az óvodapedagógus hiány és a bérek, megnövekedett számú kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása és a képzések, továbbképzések problémái.
 • szeptember-október Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes felkérésére Kutatásban való részvétel.

A kérdőívek kitöltésével elkészült „Az óvodapedagógus szak képzési tartalmainak véleményezéséről” készült összegzés az NPK honlapján olvasható.

2022. január – Az óvodapedagógus szak új tantervéhez készült mintaterv véleményezése. Észrevételek visszaküldésével reméljük, hogy sikerül hozzájárulni a gyakorlatorientált képzés megvalósításához.

Az országos küldöttek, akik összekötők a megye óvodái és az elnökség között:

 Bács-Kiskun Hádingerné Harnos Ildikó
 Baranya Lóki Zoltánné (Éva)
Békés Czikkelyné Fodor Tünde
Budapest Hajnal Margit Hajnalka
Budapest Sinkovicsné Király Angéla
Budapest Márkus Lászlóné (Ági)
Budapest Nagyné Szabó Etelka
Pest Juhosné Juhász Anita
Pest Varga Lilla Ottilia
Fejér Kóger Yvetta
Heves Varsányi Mónika
 Jász-Nagykun-Szolnok Gulyás Ferencné (Joli)
 Jász-Nagykun-Szolnok Jakus Tünde
 Veszprém Bod Szilvia
 Zala Dr. Némethné Kovács Edit

 A küldöttek munkájának ismertetése, köszönetnyilvánítás aktivitásukért. Nincs minden megyében küldött, ezért kérjük, aki szívesen vállalna megyei összekötő szerepet jelezze felénk.

Fontos, hogy véleményezésre küldött anyagra minden kolléga figyeljen, válaszoljon, hogy az óvoda problémái is felszínre kerüljenek és az NPK elnöksége a nagyszámú jelzés alapján tudja érdekeinket képviselni a minisztériumokban, megfelelő fórumokon.

Márkus Lászlóné is gratulált a jól szervezett sikeres óvodapedagógus konferenciához, melyet Jász-Nagykun-Szolnok megye szervezett. Kiemelten Gulyás Ferencné Jolinak országos küldöttnek, aki Zöld Bázis óvodaként mutatta be jó gyakorlatukat.  

Mai programunk

A konferenciák célja: Felfigyeljünk fontos dolgokra, értesüljünk aktuális jogszabályokról, új lehetőségekről, utánanézzünk a hallottaknak, és az ismereteket használjuk fel munkánk során.

Kemenesi Gábor szavait idézve: „Ha valamit még nem ismerünk, az nem jelenti azt, hogy nincs.”

Nagyon fontos, hogy pedagógusként, intézményvezetőként figyeljünk a változásokra és az ezzel járó feladatokat beépítsük munkánkba.

Előadók köszöntése, köszönetnyilvánítás, hogy elfogadták felkérésünket

„Új évi aktualitások és az Integrált nevelés gyakorlatatémakörökben

 • Kozák Andrásaz NPK Országos Etikai Bizottságának tagja, Tanügyigazgatási jogi szakértő ismertette a 2021-22 évre vonatkozó Jogszabályi változásokkal kapcsolatos teendőket.
 • A következő téma bevezetéseként Márkus Lászlóné beszélt a 2021-ben 15 éves Magyarországi Zöld Óvoda Hálózatról, a sikeres Zöld óvoda pályázatot készítő intézményekről. Gratulált a nyertes intézményeknek. Felhívta a figyelmet a 2006-ban Zöld óvoda címet elnyert óvodáknak kiírt új pályázatra.
 • Dupákné Gecse Adél Köznevelési szakértő megtartotta „Zölden könnyebb? Összefüggések, támpontok, aktualitások”  előadását.
 • Felvezetőként Márkus Lászlóné megköszönte Némethné Kovács Edit Zala megyei országos küldött kollégának, hogy a téma felvetés kapcsán úgy gondolta, hogy gyógypedagógus kollégájával együtt bemutatják az intézményükben induló jó gyakorlatot.
 • Némethné Kovács Edit Intézményvezető Asszony és Frigy Erna Gyógypedagógus a Nagykanizsa Központi Óvodájából ismertette „Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése – induló jógyakorlat bemutatása” c. előadásukat.

 A konferencia zárása – Márkus Lászlóné és Nagyné Szabó Etelka

Megköszönték az érdeklődő kollégáknak és a felkért előadóknak, hogy itt voltak és hallhatták a sok érdekes, hasznos információt. Megköszönték a konferencia megszervezésében közreműködő Szelecki János főtitkár úr, valamint Uhljar Edit, Morber Andrea és Nyitrai István informatikus kolléga segítségét.

Reményüket fejezték, ki, hogy talán ez évben lesz lehetőség személyes megjelenésű konferencia megtartására.

 

Az előadók anyagai honlapunkon a TUDÁSTÉR/ELŐADÁSOK, PPT fül alatt olvashatók.

https://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2022/02/dr-kozak-andras-ovodai-tagozat-jogszabalyi-valtozasok-2021-22.pdf

https://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2022/02/dr-nemethne-kovacs-edit-es-frigy-erna-ovodai-tagozat-sni-indulo-jogyakorlat-2022.pdf

https://nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2022/02/dupakne-gecse-adel-ovodai-tagozat-zolden-konnyebb-2022.pdf

A konferencia az alábbi linken tekinthető meg újra:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hlhceOEzLJWXKtQsQns64NMEyEWWuVi