Beszámoló- Fejlesztő, Konduktív és gyógypedagógiai tagozat KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MUNKACSOPORT

Beszámoló V. KONFERENCIÁNKRÓL
NPK Fejlesztő, Konduktív és gyógypedagógiai tagozat
KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI MUNKACSOPORT

Munkacsoportunk 2024.május 27-én tartotta meg Mérföldkövek. Fejlettség, fejlődés, elvárások és eredmények az Alfa Generációban címmel. Ez volt Munkacsoportunk V. Konferenciája.

Konferenciánk lebonyolításában nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet szeretnék mondani  konduktor Kollégáimnak!

A Rendezvényt az eseménynek helyet adó Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye megbízott tagintézmény igazgatója, Urbán Orsolya nyitotta meg. Elmondta, hogy nagy örömmel tett eleget a kérésnek és biztosítja Konferenciánkhoz a termet. Pár szóban bemutatta a Tagintézményt, ennek munkáját és sok jó emléket kívánt a jelenlévők itteni tartózkodásuk során. Őt, Nagyné Szabó Etelka, az NPK jogi asszisztense követte, aki a szervezetben betöltött korábbi, óvodai tagozati vezetői és jelenlegi, jogi asszisztensi, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar  megalakulásának 10. évére és működésére készülő Kiadványról tájékoztatott bennünket. A résztvevőket Szőllősi Mária Hajnalka, szakvizsgázott konduktor ,a NPK Fejlesztő-, konduktív és gyógypedagógiai szakma tagozat Konduktív pedagógiai munkacsoportjának vezetője  köszöntötte Dr. Hári Mária gondolataival, melyek a konduktív pedagógia örök érvényéről és megtartásának fontosságáról, lehetőségéről és szükségességéről, működtetésének megőrzéséről szólnak, valamint kifejezte abbéli reményét, hogy a mai nap sok új hasznos ismeretet fog nyújtani a jelenlévőknek és a konduktív pedagógia rendszerébe jól illeszthetőek lesznek ezek az ismérvek.

Dr. Konok Veronika, pszichológus, kutató, az ELTE Alfa Generáció Labor vezetője
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, TTK, Etológia Tanszék Tudományos munkatársa
előadásnak címe a Az Alfa Generáció fejlődése egy hibrid világban: a digitális eszközhasználat hatása a társas, érzelmi és kognitív fejlődésre n volt: Így összegezte előadását: „A gyerekek egyre fiatalabb korban és egyre többet használnak érintőképernyős mobileszközöket, ami hatással lehet a társas, kognitív és érzelmi fejlődésükre. Előadásomban bemutattam a nemzetközi szakirodalomból ismert és a saját kutatócsoportunk, az Alfa Generáció Labor által végzett kutatások eredményeit a témában. Ezután ismertettem a megoldási lehetőségeket, köztük az általunk fejlesztett mobilapplikációt, Alfit.

Svraka Bernadett, egyetemi tanársegéd, oktató, kutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszékéről és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatgyógypedagógus szakértője Képességek fejlődése és fejlesztési lehetőségei digitális világunkban  címmel tartotta meg előadását, melyet így foglalt össze: „Az érzékelés-észlelés -bármely területén is legyen az életkori sajátosságokhoz mérten eltérő funkció-, az megmutatkozik a mozgásos folyamatokban, figyelmi funkciókban, az emlékezetben, gondolkodásban és a nyelvhasználatban egyaránt. Mivel a külvilágból érkező információk különböző forrásból érkeznek hozzánk, feldolgozásuk és előhívásuk is különböző lehet. Hogy ki, milyen módon idézi fel a képet, az egyén mentális reprezentációjától függ és ez az alapja a tanulásnak, a kultúrtechnikák elsajátításának. Már az óvoda-iskola átmenet időszakában tapasztalhatjuk, ha bizonyos tanulást támogató képességek alul funkcionálnak. Ebben az esetben prevenciós jelleggel érdemes kognitív képességekre irányuló vizsgálatokat végezni. A szakemberek nagy körültekintéssel keresik a cselekvéses, képi és a lexikális reprezentációk összhangját és abban való eltéréseket. Az előadás az eltérő környezeti ingerek következményeire hívta fel a figyelmet.”

Tébesz Marianna, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Budapest és Pest Vármegyei Védőnői Osztálya Területi védőnője Infokommunikációs eszközök hatása az alfa generáció fejlődésére, védőnői szemmel című előadásában tapasztalatait osztotta meg velünk, melyet így foglalt össze: „Az alfa generáció tagjai a digitális térbe születtek, ún. digitális történelmük van már a fogantatástól kezdve. Védőnőként tapasztalom, hogy a gyermekek (0-7 év) képernyő előtt eltöltött ideje rohamszerűen megnövekedett és egyre többen és egyre fiatalabban használnak infokommunikációs eszközöket. Nagy a felelősségünk! Kellő ismereteket kell a családok számára nyújtanunk, hogy az Y generáció gyermekei, az Alfák is egészségesen nőhessenek fel! Ismernünk kell, hogy a digitális eszközök túlzott használatának milyen káros hatásai lehetnek a gyermek fejlődésére, a WHO (2019) ajánlását és hangsúlyoznunk kell a példamutató szülői minta jelentőségét”

Szőllősi Mária Hajnalka, szakvizsgázott konduktor, óvodapedagógus, andragógus tanár MA, a FPSZ XX. Kerületi Tagintézményének konduktora előadása az alábbi címet kapta: Óvodába készülök! Óvodás vagyok- állandőság és változás generációkon át, melyben a következőkről esett szó: „Előadásomban az óvodás gyermekek életkori sajátosságairól, változó világunkban a gyermekek nevelését-oktatását biztosító jogszabályi és helyi óvodai háttérről, az Óvodai nevelés országos és helyi programjáról és a gyermekek ideális óvodai neveléséről volt szó a társadalmi változások és a változatlan bemeneteli és kimeneteli követelmények egységében. A rendszerben észlelhető szülői, nevelői attitűdökről, az elfogadásról, az integráció és az inklúzió lehetőségéről és megvalósulásáról. Az előadást Minkolényi Ilona, mesterpedagógus – óvodai szaktanácsadó, közoktatási vezető, tanügy-igazgatási szakértő ny. Óvodavezető, közoktatásvezető, aki a Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda vezetője volt 19 évig tartotta volna, de sajnos más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. 2011-ben kiadott, társszerzőként írt (Minkolényi Ilona-Tóth Sándor, Zen kiadó) Óvodába készülök című könyve is bemutatásra került az előadó által, mely az óvodai életről, az óvodás korú gyermekről, az óvodai tevékenységformákról, működési szabályozóiról szól a gyermekek szüleinek. Könnyű nyelvezettel megfogalmazott érthető olvasmány, gyermekközpontú szemlélettel, a gyermek óvodai és otthoni nevelésének egységét kiemelve és erre építkezve. Minden szülő alapolvasmánya lehet és kell, hogy legyen, akik így megértik és könnyen tudják segíteni óvodás gyermekük fejlődését és nevelését. „

Nagyné Burka Brigitta, konduktor-tanító, neveléstudományi bölcsész-kora gyermekkor szakirány, SNI gyermekek integrációs pedagógusa. igazgatóhelyettes   a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvári Tagintézmény konduktora “Alfa”baba, “Z” anya- fejlesztések, nehézségek, megoldások a korai életszakaszban címmel tartott előadást, mely a következőkről tudósított bennünket:. „Az alfa generációs babák nevelésével kapcsolatos problémák megértéséhez, segítéséhez fontos információt jelent a Z generációs szüleik jellemzőinek megismerése, mint például, hogy a napi kommunikációjuk döntő többségét valamilyen online elérhetőségen keresztül intézik (Makkos 2019). Számukra nagyon fontos, hogy a folyamatokban interaktívan részt is vehessenek, ne csak a véleményüket kérjék ki valamivel kapcsolatban (Törőcsik, Szűcs, Kehl, 2014.) Hozzá vannak szokva a nagyon intenzív információ áradathoz és annak egyszerre több csatornán át való kezeléséhez. Ez a multitasking. (Tari, 2011) Mind ezek általunk tapasztalt következményei alakítják a korai intervenciós tevékenységünk során a megoldásainkat a szülők megsegítésére. Ilyenek például: Útmutatók összeállítása, online megjelenítése, rádió interjúk, kötődéssel kapcsolatos ismeretek átadása, szülőklubok, team munka, online kommunikációs lehetőségek biztosítása, digitális tartalmak otthoni feladatokhoz.”

Szőllősi Mária Hajnalka az NPK Fejlesztő-, konduktív és gyógypedagógiai szakma tagozat Konduktív pedagógiai munkacsoportjának vezetője az Előadóknak mély tisztelettel köszönte meg színvonalas előadásukat, melyek sok új használható ismerettel gazdagították a résztvevőket. Nemzeti Pedagógus Kar Konduktív Pedagógiai Munkacsoportja ismét sikeres konferenciát valósított meg. Mutatja ezt a beszámoló hossza is.

 

Szőllősi Mária Hajnalka
Nemzeti Pedagógus Kar
Fejlesztő-, konduktív és gyógypedagógia szakmai tagozat
Konduktív pedagógiai munkacsoport vezetője